snap3

Në konkursin për mbështetjen e aksioneve të shoqërisë qytetare në kuadër të projektit “Llogaridhënia nëpërmjet aktivizmit qytetar”, që realizohet me ndihmën financiare të Ambasadës britanike, të publikuar më 04.10.2016, u paraqitën 76 propozim projekte.

U zgjodhën 9 propozim projekte, të cilave do të ndahen grante të vogla në vlerë të përgjithshme prej 47.425 еurosh. Më poshtë është dhënë lista e grantistëve.

Shkarkoni listën e fituesve të granteve (.pdf)

 

 

Ndaje: