Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis ka përgatitur një vizualizim të rezultateve të procesit të mbështetjes së komunave në periudhën 17.01.2022-28.02.2022.

Procesi i mbështetjes së komunave filloi me një trajnim dy-ditor për të dhënat e hapura dhe transparencën, i pasuar nga një periudhë prej 6 javësh të mbështetjes aktive të secilës komunë-pjesëmarrëse në procesin e hapjes së grupeve të të dhënave të tyre dhe avancimit të transparencës. Më shumë rreth procesit mund të lexoni këtu. Më poshtë mund t’i shihni rezultatet kryesore nga cikli i parë.

 

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis aktualisht e zbaton ciklin e dytë të mbështetjes për komunat e reja pjesëmarrëse, në mënyrë që të avancojnë hapjen e tyre.

Ndaje: