obukaNë fund të trajnimit, prodhimi final i pjesëmarrësve ishte një artikull i redaktuar për Liqenin e Ohrit sipas standardeve të faqes Wiki.mk. Gjithashtu, pjesëmarrësit e trajnimit fituan nga një Doracak për Wiki i cili do t’u shërbejë gjatë redaktimit të mëtutjeshëm të wiki artikujve.

Gjatë kësaj jave janë paralajmëruar edhe 2 trajnime, i pari më 28 shtator, e mërkurë, dhe i dyti më 30 shtator, e premte, dhe menjëherë pas tyre, më 1 tetor do të mbahet edhe trajnimi për administratorë, ku pjesëmarrësit do të mësojnë më tepër për mundësitë më të avancuara për administrim të wiki faqeve.


logo_quadri_web

Këto trajnime janë pjesë e komponentës për TKI të projektit pëe bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet Normandisë së Ulët dhe Maqedonisë të cilin e realizon Fondacioni Metamorfozis.

Ndaje: