“Pjesëmarrja qytetare është e rëndësishme në procesin e digjitalizimit të shërbimeve publike pasi vetëm ne qytetarët jemi të vetëdijshëm për nevojat tona dhe ato nevoja duhet tua përcjellim institucioneve që ato të mund t’ju përgjigjen në mënyrë përkatëse.

Nga institucionet duhet të kërkojmë shërbime efikase, të sigurta dhe elektronike që iu përgjigjen nevojave tona dhe që do të ndryshojnë përvojën nga pritja në sportele, dhe humbje të kohës dhe parave për të fituar shërbime të caktuar publik.”

Mila Josifovska Danilovska, Fondacioni Metamorfozis (Maqedonia e Veriut)

Maqedonisht

Shqip

Malazez

Serbisht

Kjo video është pjesë e projektit “Rritja e Angazhimit Qytetar në Agjendën Digjitale – ICEDA” e bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian. Videoja u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe nuk i pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: