“Kur flasim për rëndësinë e organizatave joqeveritare dhe të punës së tyre në fushën e transformimit digjital, ajo që në fakt është ndoshta më e rëndësishmja është se disi ne jemi lidhja e parë, respektivisht fronti i parë ndërmjet vet institucioneve dhe vet asaj se si qytetarët përjetojnë gjërat e caktuara dhe aktivitetet në përgjithësi që vet institucionet zbatojnë.”

Snezana Nikçeviq, OJQ-ja 35 mm (Mali i Zi)

Maqedonisht

Shqip

Malazez

Serbisht

Kjo video është pjesë e projektit “Rritja e Angazhimit Qytetar në Agjendën Digjitale – ICEDA” e bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian. Videoja u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe nuk i pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: