Mbani mend:
  • Përdorimi i tepërt i telefonave të mençur mund të ndikojë negativisht në jetën tuaj.
  • Përdorimi i tepërt i rrjeteve sociale mund të çojë në rritje të izolimit, ankthit, më pak aktivitet fizik, depresion, etj.
  • Varësia nga interneti mund ta bëjë të vështirë dallimin midis realitetit dhe botës virtuale, ndaj përdoreni me kujdes.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

______________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: