Çfarë do të thotë inovacion digjital ?

  • Zgjidhja e problemeve ekzistuese duke përdorur zgjidhje të ndryshme digjitale është një nga mënyrat e shumta për të përkufizuar inovacionin digjital.
  • Për të qenë në gjendje të përdorim teknologjinë në mënyrë inovative, duhet të kalojmë një transformim digjital që do të thotë se ne duhet të kemi aftësitë dhe mentalitetin për të përqafuar ndryshimet dhe për t’iu përshtatur atyre.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

______________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: