Inteligjenca Artificiale (IA) është “një fushë e inxhinierisë softuerike që i ndihmon njerëzit të bëjnë detyrat e tyre më mirë me ndihmën e automatizimit”.

  • Serbia miratoi Strategjinë e vet kombëtare për IA për periudhën 2020-2025.
  • Maqedonia e Veriut aktualisht është duke hartuar Strategjinë e vet të parë për IA.
  • Shqipëria, Mali i Zi dhe Kosova ende nuk e kanë trajtuar IA në dokumentet e tyre strategjike.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: