Kultura e drejtuar nga të dhënat – marrja e vendimeve bazuar në fakte të derivuara nga të dhënat.

Parakushtet për krijimin e një kulture të drejtuar nga të dhënat:

  • qasja në të dhëna
  • cilësia e të dhënave
  • qeverisja e përdorimit
  • njohuritë dhe teknologjia për përgatitjen dhe analizimin e të dhënave

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: