Por njohuri digjitale do të thotë që dimë si të:

  • Mendojmë në mënyrë kritike
  • Krijojmë, aksesojmë dhe verifikojmë informacionin
  • Menaxhojmë online identitetin
  • Mbrojmë privatësinë dhe të dhënat tona
  • Përdorim teknologjinë në mënyrë efektive

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

______________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: