E-Pjesëmarrja: Perspektiva rajonale – veprime lokale

Inovacionet digjitale e transformojnë rrënjësisht vendimmarrjen demokratike dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në ndryshimet shoqërore. Si dëshmitarë të pandemisë globale Kovid-19, mund të shohim se si administratat publike në rajon dhe BE, në mënyrë të planifikuar ose sporadike, po eksperimentojnë gjithnjë e më shumë me krijimin e platformave në internet ose mjeteve digjitale për t’u mundësuar qytetarëve të arrijnë deri te informacioni përkatës me karakter publik, si dhe të marrin pjesë më lehtë dhe përmes internetit në proceset shtetërore.

Agjenda Digjitale si një iniciativë e BE-së e zhvilluar nga Bashkimi Evropian dhe e miratuar nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, synon pikërisht këtë – të sigurojë që qytetarët e rajonit t’i gëzojnë plotësisht përfitimet e transformimit digjital, ndërsa pjesëmarrja në proceset shoqërore nëpërmjet Internetit kudo që të ndodheni është vetëm një komponent i gjithë këtij procesi.

Megjithatë, këto zgjidhje nuk janë gjithmonë të menduara mirë, të qëndrueshme dhe jo gjithmonë i plotësojnë nevojat e qytetarëve. Aty ku institucionet nuk arrijnë të sigurojnë mekanizma për pjesëmarrje qytetare nëpërmjet internetit për të theksuar nevojat e qytetarëve, për t’i shprehur pikëpamjet e tyre, për të marrë pjesë në vendimmarrje në të gjitha nivelet, apo për të marrë iniciativa të vetat për të adresuar një çështje të caktuar shoqërore, janë vetë qytetarët ata që i krijojnë këto mekanizma ose në këtë rast – mjetet dhe platformat digjitale.

Ndiqni seancën “E-Pjesëmarrja: Perspektiva Rajonale – Veprime Lokale” në edicionin e 17-të të konferencës e.Shoqëri.mk me titullin “Demokracia në epokën digjitale: sfidat dhe mundësitë”, e cila do të mbahet më 30.11.2021 – në ditën e parë të konferencës, dhe mësoni më shumë për storjet e suksesshme nga rajoni dhe vendet evropiane kur bëhet fjalë për e-pjesëmarrjen në Maqedoninë e Veriut, Kosovë, Slloveni, Britaninë e Madhe etj.

Sesioni do t’i përgjigjet pyetjes se si (vetë)iniciativa qytetare online mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në shoqëri dhe ta përmirësojë jetën e qytetarëve, por gjithashtu do të shqyrtohen edhe disa mjete të suksesshme për pjesëmarrje qytetare në internet që përdoren në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal. Si temë horizontale, sesioni do t’i shqyrtojë edhe të drejtat digjitale dhe barazinë gjinore kur bëhet fjalë për e-pjesëmarrjen.

Më shumë informata rreth konferencës dhe regjistrimit mund të gjeni në këtë link: https://e-society.mk/

Konferenca për e-Shoqëri.mk organizohet nga Fondacioni Metamorfozis në sinergji me projektet “Rritja e Pjesëmarrjes Qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA”, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, “Verifikimi i fakteve për progresin e Republikës së Maqedonisë së Veriut drejt BE-së”, i financuar nga Fondi Kombëtar për Demokraci (NDI) dhe “Përgjigje e shpejtë ndaj dezinformatave për vaksinat”, i financuar nga Fondi Ballkanik për Demokraci. Pikëpamjet e shprehura gjatë konferencës nuk i pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.”

Ndaje:

3
meta tim sliki-02.jpg

Tekste të tjera në blog

Forumi i Qeverisjes së Internetit në Japoni bën thirrje për përpjekje të përbashkëta në ndërtimin e një interneti që i fuqizon të gjithë njerëzit

02.12.2023

Koment në Forumin e Qeverisjes së Internetit në Kioto nga Bardhyl Jashari, Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit Metamorfozis Forumi i Qeverisjes së Internetit (IGF) është një nga platformat më të rëndësishme kur bëhet fjalë për politikat e internetit. Ai shërben si një forum vjetor që mbahet nën patronazhin e Kombeve të Bashkuara duke u mundësuar palëve […]

SI TË (MBI)JETOJMË NË NJË SHOQËRI TË PËRMBYTUR NGA URREJTJA NË INTERNET?

14.11.2023

Fotoja nga Freepik Një nga sfidat më të mëdha kur ne si aktivistë/e kuir (“queer”) përpiqemi të rrisim ndërgjegjësimin publik dhe vullnetin institucional për jetën tonë të përditshme është të qëndrojmë të qetë, të arsyeshëm dhe të sigurt përballë përhapjes së madhe të gjuhës së urrejtjes ndaj nesh dhe komuniteteve tona. Periudhën e kaluar, si […]

RMV, nuk sanksionohet gjuha e urrejtes në internet, posaçërisht ndaj grave – PORTALB

13.11.2023

Gjuha e urrejtjes në internet në RMV. Foto ilustrim nga Fisnik Xhelili/Portalb.mk (fotoja në prapavi nga Kb group në Canva) Në Maqedoninë e Veriut gjatë viteve të fundit janë shpeshtuar rastet e gjuhës së urrejtjes në internet. Të dhënat tregojnë se më të prekura nga ky problem janë gratë, kryesisht fytyra publike por jo vetëm, […]

Balancimi midis Lirisë së të shprehurit dhe Gjuhës së urrejtjes

10.11.2023

Liria e shprehjes është një bazë themelore e një shoqërie demokratike. Paaftësia e shtetit për të kufizuar këtë të drejtë, pa një ” arsye të justifikueshme “, është një tregues i nivelit të pjekurisë demokratike të një shoqërie. E drejta për lirinë e shprehjes është e garantuar nga një seri aktesh ligjore ndërkombëtare, të cilat […]

RMV, inteligjenca artificiale të parandalojë gjuhën e urrejtjes në internet, por jo ta parandalojë lirinë e fjalës

10.11.2023

Foto nga cottonbro studio / Pexels Modelet e inteligjencës artificiale (IA) po përparojnë dhe kanë mundësi të zbulojnë gjuhën e urrejtjes në internet, dhe në këtë mënyrë të ndikojnë në mënyrë parandaluese në përhapjen e saj, veçanërisht përmes rrjeteve kryesore sociale, të cilat përdoren nga shumica e qytetarëve të Maqedonisë. Megjithatë, edhe “risitë” e individëve […]

RMV, inteligjenca artificiale të parandalojë gjuhën e urrejtjes në internet, por jo ta parandalojë lirinë e fjalës – PORTALB

09.11.2023

Modelet e inteligjencës artificiale (IA) po përparojnë dhe kanë mundësi të zbulojnë gjuhën e urrejtjes në internet, dhe në këtë mënyrë të ndikojnë në mënyrë parandaluese në përhapjen e saj, veçanërisht përmes rrjeteve kryesore sociale, të cilat përdoren nga shumica e qytetarëve të Maqedonisë. Megjithatë, edhe “risitë” e individëve që përhapin gjuhën e urrejtjes po […]