Petrovska nga DMLA: Digjitalizimi i librave amë pritet të përfundojë plotësisht deri në fund të vitit 2023 (VIDEO)

Në një intervistë për Portalb.mk, Kristina Petrovska nga Drejtoria për Menaxhimin me Librat Amë flet për digjitalizimin e librave amë, certifikatat me të dhënë të gabuara, si dhe shërbimet elektronike të kësaj drejtorie. Ajo thotë se deri në fund të vitit 2023 pritet të përfundojë digjitalizimi i të gjithë librave amë.

Intervistoi: Fisnik Xhelili

Portalb: Sa për qind e librave amë janë të digjitalizuar?

Petrovska: Digjitalizimi i librave amë po bëhet sipas planit strategjik të Drejtorisë për menaxhimin e librave amë dhe planit strategjik të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pritet të përfundojë plotësisht deri në fund të vitit 2023.

Sa i përket të dhënave, deri më tani kemi skanuar 2 milionë e njëqind shënime nga librat amë. Është duke u realizuar projekti për vitin 2022, me të cilin deri në fund të këtij viti do të skanohen edhe një milion shënime. Në përqindje, do të ishte 50 për qind e librave. Ato do të skanohen dhe do të jenë në dispozicion të regjistruesve në formë digjitale.

Për sa i përket shënimit të të dhënave, deri më tani kemi shënuar rreth 3 milionë e 400 të dhëna. Deri në fund të vitit parashikohet që të përfundojmë me mbi 4 milionë të dhëna të shënuara. Ky numër ndryshon vazhdimisht pasi edhe regjistruesit po i shënojnë të dhënat në vazhdimësi.

E shprehur në përqindje, 70% e të dhënave tashmë janë futur në regjistrin amë elektronik.

Portalb: Në vitin 2019-të DMLA ka shtypur rreth 21.957 certifikata me të dhëna të gabuara, sa është numri i certifikatave me të dhëna të gabuara për vitin 2020 dhe 2021?

Petrovska: Numri i certifikatave të prodhuara gabimisht është ulur ndjeshëm në dy vitet e fundit. Me rregullore të Drejtorisë për udhëheqjen e librave amë është përcaktuar numri i certifikatave që zyrtari shtetëror mund t’i gabojë në baza vjetore. Sipas raporteve mujore që na i dërgojnë drejtuesit e departamenteve rajonale në fund të vitit, hartohet raport vjetor më të cilin përmblidhet numri i certifikatave të lëshuara dhe numri i certifikatave të lëshuara gabimisht, sipas metodologjive përkatëse dhe nëse ndonjë regjistrues ka gabuar numër më të madh certifikatash, ai merr përsipër që të njëjtat t’i paguajë vetë. Për momentin nuk kemi numër të saktë për t’ju thënë, por është reduktuar ndjeshëm.

Portalb: Në rast se zyrtari shtetëror i gabon të dhënat në certifikatë, pse duhet qytetari të paguajë për certifikatë të re?

Petrovska: Nëse zyrtari shtetëror ka bërë një gabim në shtypjen e ndonjë certifikate dhe ka ndodhur të gabojë sepse është një çështje e gjallë, qytetari nuk paguan për certifikatën e re që do të lëshojë zyrtari.

Portalb: Në çfarë mase qytetarët i shfrytëzojnë shërbimet elektronike të DMLA-së?

Petrovska: Në vitin 2021, numri i përdoruesve të shërbimeve tona onlajn ishte 28 milionë e 362 dhe mund të mburremi se sot, në datën e sotme 2022, numri i përdoruesve është rritur ndjeshëm, mbi 50% dhe arrin në 98.086 përdorues.

Portalb: Deri tani vetëm 4 dokumente mund të merren nëpërmjet sistemit elektronik të DMLA-së, kur do të digjitalizohen edhe shërbimet tjera?

Petrovska: Pothuajse të gjitha shërbimet e Drejtorisë për menaxhimin e librave amë, që ajo ua jep qytetarëve, janë të digjitalizuar, si p.sh., lëshimi i certifikatës elektronike ndërkombëtare, lëshimi i certifikatës elektronike për statusin i/e pamartuar, regjistrimi onlajn i fëmijës së porsalindur , dorëzimi onlajn i kërkesës për martesë në terren. Këto janë disa nga risitë në sistemin tonë që tashmë janë bërë dhe funksionale, por që ende nuk janë në dispozicion në portalin tonë dhe në portalin e shërbimeve elektronike të Ministrisë së Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, për shkak të mosharmonizimit të ligjit tonë për operacionet e regjistrit civil me ndryshimet digjitale. Ligji është në proces të përshtatjes dhe pas heqjes së pengesave ligjore, ato do të jenë menjëherë në dispozicion të qytetarëve nëpërmjet portalit DMLA dhe portalit kombëtar për e-shërbime.

Portalb: Si funksionojnë këto shërbime, a ka paraqiten probleme?

Petrovska: Nuk kemi probleme sepse vetë fakti që numri i përdoruesve është rritur me më shumë se 50% që nga viti i kaluar, do të thotë se shërbimet tona nuk përdoren vetëm nga përdoruesit tanë, ky është numër nga portali jonë, por shumica e përdoruesve janë të kyçur nëpërmjet portalit të MSHIA, portalit kombëtar.

Link deri tek origjinali: Petrovska nga DMLA: Digjitalizimi i librave amë pritet të përfundojë plotësisht deri në fund të vitit 2023 (VIDEO) – PORTALB

Ndaje:

36623
meta tim sliki-02.jpg

Fisnik

Xhelili

Gazetar

Tekste të tjera në blog

"PSE DIGJITALIZIMI ËSHTË I RËNDËSISHËM NË RMV? DANILOVSKA: PËRFITIMET JANË TË MËDHA…" - KDPolitik.com

22.11.2022

“Përfitimet për qytetarët nga përdorimi i shërbimeve elektronike në vend që t’i presin në sportel janë të shumta…” thekson Josifovska Danilovska. Shkruan: Enis Shaqiri Digjitalizimi dhe transformimi digjital gjatë viteve të fundit janë ndër prioritetet kryesore edhe për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe njësive të vetëqeverisjes lokale. Sipas analizës së Fondacionit “Fridrih […]

Merkoçi nga Lëvizja “Mjaft”: Digjitalizimi i shërbimeve publike në Shqipëri ka rritur cilësinë e tyre, pengesë edhe për korrupsionin

28.09.2022

Sfida bashkëkohore me të cilën po ballafaqohen shtetet e Ballkanit Perëndimor është digjitalizimi i shërbimeve publike. Shqipëria në krahasim me vendet e tjera të rajonit po i prin këtij procesi. Revolucioni digjital i Shqipërisë i cili filloi në vitin 2013 ku atëherë kishte vetëm 14 shërbime elektronike, ndërsa sot ka 1225. Përkthyer në përqindje kjo […]

Aliti: Procesi i riorganizimit të administratës shtetërore parashikohet të përfundojë në vitin 2024

28.09.2022

Në një intervistë për Portalb.mk, ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti flet për procesin e riorganizimit të administratës publike në Maqedoninë e Veriut, për sulmet kibernetike të fundit nda ueb-faqeveve të ministrive, agjencinë digjitale si dhe identitetin digjital. Procesi i rioranizimit të administratës sipas tij parashikohet të përfundojë në vitin 2024. Aliti thotë […]

RMV, zyrat për komunikim të deputetëve me qytetarët, mbyllur në orar të punës (Infografik)

24.09.2022

Zyrat për komunikim të deputetëve me qytetarët/foto: Portalb.mk Qytetarët duhet t’i kërkojnë gjithandej të punësuarit e Zyrave për Kontakt me Qytetarët, të cilët janë të angazhuar në orar të caktuar që të sigurojnë komunikim të deputetëve dhe qytetarëve. Portalb.mk i vizitoi 4 zyra në lokacione të ndryshme, gjegjësisht Tetovë, Çair, Karposh dhe Shuto Orizare për […]

RMV, kanalet (jo)llogaridhënëse të komunikimit: organet shtetërore pa ueb-faqe, pa rrjete sociale dhe me zëdhënës “në pushime”

23.09.2022

Foto: Fisnik Xhelili/Portalb.mk Niveli i transparencës dhe llogaridhënies që arrihet nga institucionet shtetërore në lidhje me komunikimin me publikun ndryshon. Disa nga organet shtetërore të Maqedonisë së Veriut renditen lart në listën e institucioneve llogaridhënëse, madje renditen edhe si më të mirat në rajon, ndërsa të tjerat janë në fund të së njëjtës listë, pothuajse […]

Privatësia është e drejtë e njeriut - Mbrojtja e të dhënave personale në Ballkanin Perëndimor

14.09.2022

Qëllimi i mbrojtjes së të dhënave personale është të sigurojë mbrojtjen e privatësisë dhe të drejtave dhe lirive të tjera të njeriut gjatë mbledhjes, përpunimit dhe përdorimit të të dhënave personale. Kjo e drejtë e njeriut rregullohet nga korniza ligjore në vendet e Ballkanit Perëndimor, por kohët e fundit ajo fitoi një perspektivë të re […]