VMA, IA dhe të drejtat e njeriut: a e respekton algoritmi juaj privatësinë?

Çfarë kanë të përbashkët kamerat për matjen e shpejtësisë në autostradë, kontrollet doganore dhe kufitare dhe e-prokurimi i inventarit shkollor? Të gjithë ato përdorin një formë të procesit të vendimmarrjes automatike (VMA).

Edhe pse VMA nuk është një term aq popullor sa inteligjenca artificiale, ai ekziston tashmë një kohë. Në të kaluarën, VMA-ja ishte i kufizuar në “filtrimin”, “radhitjen (sortimin)” ose lloje të tjera të manipulimit të të dhënave, rezultatet e të cilave më pas i dërgoheshin vendimmarrësit – një qenie njerëzore e vërtetë që duhej ta merrte vendimin përfundimtar.

Megjithatë, me avancimin e teknologjisë, si dhe me nevojën për të parandaluar korrupsionin dhe për ta kufizuar elementin njerëzor në vendimmarrje (në shumë raste), përdoret një zgjidhje e plotë e inteligjencës artificiale, e cila ndryshon nga VMA-ja në dy mënyra: A) sistemi “mëson” dhe përmirësohet në kryerjen e punës së tij (prandaj edhe e ka emrin inteligjencë), dhe B) sistemi merr vendime.

Në një farë kuptimi, algoritmet do të vazhdojnë të kenë ndikim në mirëqenien e qytetarëve, por a i marrin parasysh ato të drejtat e lindura të njeriut? Ku janë OShC-të, mediat dhe universitetet në diskutimin për zbatimin e zgjidhjeve më të sofistikuara teknologjike dhe pse ikin nga diskutimi?

ditën e dytë të konferencës e-Shoqëri.mk 2021 “Demokracia në epokën digjitale: sfidat dhe mundësitë”, do të diskutojmë tendencën në rritje të përdorimit të VMA-së dhe IA-së në shërbimin publik në vitet e fundit (të quajtur alGOVritme, duke aluduar në përdorimin nga qeveria) dhe efektin e tyre në të drejtat e njeriut. Folësit do t’i paraqesin gjetjet dhe rekomandimet e tyre më të fundit dhe do të përpiqen t’i inkurajojnë OSHC-të dhe të tjerët që të përfshihen aktivisht në këtë temë.

Regjistrimi për konferencën është i hapur dhe i inkurajojmë të gjithë që ta ndajnë këtë thirrje me kolegët e tyre: bashkohuni me ne dhe le të flasim për të drejtat e njeriut dhe inteligjencën artificiale!

Ndaje:

31670
meta tim sliki-02.jpg

Goce

Arsovski

Programme Support Officer, Metamorphosis Foundation

Tekste të tjera në blog

"RMV, certifikata elektronike e lindjes “nyjë gordiane” për institucionet arsimore, noterët dhe bankat" - Portalb.mk

05.01.2022

Certifikatë e lindjes, foto Pixabay, përpunuar nga Portalb.mk Institucionet arsimore, bankat dhe noterët janë të pasigurt dhe nuk janë të informuar sa duhet nëse duhet të pranojnë një certifikatë të lindjes të lëshuar në mënyrë elektronike, shkruan Meta.mk, transmeton Portalb.mk. Megjithëse marrja e një certifikate nga Drejtoria për Udhëheqjen e Librave Amë (DULA) në mënyrë […]

Samiti për Demokraci erdhi në momentin e duhur, tani nevojiten vepra

13.12.2021

Ajo që është shumë me rëndësi, për shumë vende, por sidomos për ne që jetojmë në vendet e Ballkanit, ku pritjet dhe shpresa nga demokracia ishin dhe janë ende të mëdha, edhe pse korrupsioni dhe mos-sundimi i ligjit e bren gradualisht këtë shpresë, është se ky Samit si platformë për dialog global të mos mbetet […]

Të dhënat e hapura – kur oferta dhe kërkesa takohen në gjysmë të rrugës

24.11.2021

Koncepti i të dhënave të hapura mbështetet në parimin e qasjes së hapur, duke i shërbyer të mirës publike përmes fuqizimit të qytetarëve, duke nxitur zhvillimin e biznesit dhe duke informuar zhvillimin social. Në Maqedoninë e Veriut, koncepti i të dhënave të hapura u prezantua dhe u promovua me anëtarësimin e vendit në Partneritetin për […]

E-Pjesëmarrja: Perspektiva rajonale - veprime lokale

23.11.2021

Inovacionet digjitale e transformojnë rrënjësisht vendimmarrjen demokratike dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në ndryshimet shoqërore. Si dëshmitarë të pandemisë globale Kovid-19, mund të shohim se si administratat publike në rajon dhe BE, në mënyrë të planifikuar ose sporadike, po eksperimentojnë gjithnjë e më shumë me krijimin e platformave në internet ose mjeteve digjitale për t’u mundësuar […]

"Digjitalizimi në RMV, ka disa hapa që duhet të ndërmarrin qytetarët për të fituar certifikatë elektronike" - Portalb

05.11.2021

Certifikatë e lindjes, foto Pixabay, përpunuar nga Portalb.mk Nxjerrja e dokumenteve me prani fizike, pra në sportele, u harxhon njerëzve kohë, para dhe nerva. Këtë më së miri e treguam në hulumtimet tona ku për një certifikatë të lindjes, i cili mund të nxirret për 5 minuta, pritëm një javë, si rezultat i mungesës së […]

"Nuk do të kërkohen më certifikatat e lindjes jo më të vjetra se 6 muaj, DMLA e shpalli vendimin pas hulumtimit të Portalbit" - Portalb

03.11.2021

Drejtoria për Menaxhim me Librat Amë (DMLA), informon se ka miratuar vendim që të mos kërkojë certifikata nga Libri Amë i të Lindurve jo më të vjetra se gjashtë muaj. Këtë e deklaroi pasi që Portalb.mk, publikoi hulumtimin në të cilin qytetarët ankoheshin dhe vetë Drejtoria konfirmoi se u janë kërkuar certifikata jo më të […]