Мени

Lajmërim: Dialog global për përgatitjen e planeve nacionale aksionale për Partneritet për qeveri të hapur

Punëtori që do ta kenë për temë përgatitjen e planeve nacionale aksionale në kuadër të Partneritetit për qeveri të hapur do të mbahen në Brazili, Kishnjev, Londër dhe në Shkup, më 28 shkurt në orën 15, sipas kohës mesatare evropiane. Ngjarja do të mund të ndiqet nëpërmjet video transmetimit, ndërsa do të ketë mundësi edhe për parashtrim të pyetjeve dhe të komenteve nëpërmjet Twitter-it (#OpenDTA) dhe Adobe Chat-it.

Повеќе

Simulim i debateve në komisione

Si pjesë e bashkëpunimit të projektit Përforcim i pjesëmarrjes qytetare në procesin ligjdhënës të NDI-së, Fondacioni Metamorfozis ishte i ftuar të marrë pjesë me një përfaqësues të saj në simulimin e debateve në komisione me temë Sfidë ekologjike.

Повеќе

Përfaqësim dhe lobim për ligj për e-mbeturina

Fondacioni Metamorfozis në kuadër të përpjekjeve për trajtim të drejtë të e-mbeturinave, përfaqëson dhe lobon për sjellje të Ligjit për menaxhim me pajisje elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Повеќе

Policy Brief: Mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike

Përveç studimit „Оbligimet, pritjet dhe sfidat gjatë menaxhimit të e-mbeturinave“, ua prezantojmë edhe Policy Brief për të njëjtën temë.

Повеќе

Studim: Obligimet, pritjet dhe sfidat gjatë ballafaqimit me e-mbeturinat

Dokumenti paraqet një shqyrtim të problemit të e-mbeturinave, si dhe analizë dhe rekomandime për përmirësim të Propozim-ligjit për menaxhim të pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Повеќе

Pajisjet elektronike dhe e-mbeturinat: Udhëzuesi për përfaqësim

Në kuadër të projektit "Rrjeti ballkanik për përfaqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave" e publikojmë udhëzuesin "Pajisjet elektronike dhe e-mbeturinat: Udhëzuesi për përfaqësim".

Повеќе

Mbahet debat publik për propozim-ligjin për e-mbeturina në Ohër

Më 13.06.2011 në hapësirat e komunës së Ohrit u mbajt debat publik për Propozim-ligjin për menaxhim me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Повеќе

Lajmërim: Debat publik për Ligjin për e-mbeturina në Ohër

Me qëllim që të mundësojmë që të gjitha palët e involvuara të përfshihen në debatin për propozim-ligjin, deri tani organizuam dy debate në Shkup dhe në Shtip. Debati i tretë publik do të mbahet më 13 qershor 2011 në Ohër. Debati do të mbahet në hapësirat e komunës, me fillim në orën 12 dhe do të zgjasë deri në orën 14.

Повеќе

Debat publik për Propozim-ligjin për menaxhim me pajisjet elektrike dhe elektronike si dhe me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike

Në emër të Fоndacionit Metamorfozis dhe të Ministrisë për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor, dëshirojmë t'u ftojmë në debatin publik për Propozim-ligjin për menaxhim me pajisjet elektrike dhe elektronike si dhe me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Повеќе

U mbajt debat për propozim-ligjin për e-mbeturina

Fondacioni Metamorfozis dhe Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor mbajtën debate publike në Shkup dhe në Shtip për Propozim-ligjin për menaxhim me pajisje elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Повеќе