Мени

Thirrje për paraqitje për hakaton

Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, organizon për herë të parë Hakaton për të dhënat e hapura, që mundësohet përmes mbështetjes së Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen qytetare dhe Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik. Kjo sfidë 48-orëshe synon t’i bashkojë dhe t’i inkurajojë të rinjtë krijues dhe novatorë për të zhvilluar demo zgjidhje inovative dhe multimediale softuerike. Programet e ...

Повеќе

Prezantim për RHA-të edhe në SHFK “Nexhati Zekirija” në fshatin Koxhaxhik

Më 13 shkurt të vitit 2020, u mbajt edhe një prezantim për RHA-të në kuadër të projektit “Resurset e hapura arsimore” të realizuar nga Fondacioni Metamorfozis. Në shkollën fillore “Nexhati Zekirija” në fshatin Koxhaxhik u prezantua koncepti i Resurseve të Hapura Arsimore (RHA), përfitimet nga RHA-të, si dhe shembuj ku ato përdoren rregullisht në procesin mësimor. Pas prezantimit të konceptit të resurseve të hapura arsimore, pasoi një diskutim ku mësimdhënësit u ...

Повеќе

U mbajt Konferenca e 15-të ndërkombëtare “e-Shoqëri” me titull ” Institucionet e hapura dhe llogaridhënia”

Më 27-28 nëntor, në hotelin “Holiday Inn” u mbajt konferenca me titull: “e-Shoqëri: Institucionet e hapura dhe llogaridhënia” si ngjarje përmbyllëse e projektit katërvjeçar ACTION SEE (Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore) të financuar nga Bashkimi Evropian. Në konferencë u mblodhën mbi 250 përfaqësues të institucioneve, shoqërisë civile, organizatave mediatike, dhe individë nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Në ...

Повеќе

“Burimet e Hapura Arsimore” e vizituan shkollën fillore “Goce Dellçev” në fshatin Vasilevë

Ekipi i Fondacionit Metamorfosis që e implementon projektin “Resurset e hapura arsimore” më 22.11.2019 e vizitoi shkollën fillore “Goce Dellçev” në fshatin Vasilevë të Strumicës. Atje u mbajt një prezantim i konceptit të RHA-ve, përfitimet nga burimet e tilla, ndërsa mësimdhënësit u njohën me të përmes shembujve të vërtetë ku përdoren rregullisht këto burime. Pas prezantimit të konceptit të resurseve të hapura arsimore, pasoi një punëtori interaktive, ...

Повеќе

“Metamorfozis” pjesë e trajnimit për sigurinë në internet për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Misioni i OSBE-së në Shkup dhe Fondacioni “Metamorfozis” organizuan një “Trajnim njëditor për sigurinë në internet për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit”. Qëllimi i trajnimit ishte ngritja e vetëdijes për rreziqet në internet, si dhe për përgjegjësitë e prindërve, institucioneve arsimore dhe organeve të administratës shtetërore në trajtimin e incidenteve në ...

Повеќе

Resurset e Hapura Arsimore në grupin e punës të sektorit për arsim, punësim dhe politikë sociale

Më 20 nëntor, me fillim në orën 11:00, në hotelin Holiday Inn në Shkup, u mbajt një konsultim midis institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile në temën: “Avancimi i dialogut strukturor midis institucioneve dhe sektorit civil në procesin e anëtarësimit në BE”. Në këtë ngjarje, përfaqësues të fondacionit Metamorfozis morën pjesë në grupin e sektorit të arsimit. U potencua rëndësia e dialogut strukturor midis institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile...

Повеќе

U realizuan edhe dy vizita në shkollat fillore në kuadër të projektit “Resurse të hapura arsimore”

Më 12 dhe 14 tetor, u vizituan edhe dy shkolla të tjera në kuadër të projektit “Resurset e hapura arsimore” të realizuar nga Fondacioni Metamorphosis. Në shkollat fillore “Vëllezërit Ribar” në fshatin Tabanoc dhe “Mustafa Kemal Ataturk” në fshatin Koliçan i Poshtëm u mbajtën prezantime dhe punëtori që kanë për qëllim njoftimin e kuadrit mësimor me konceptet e RHA-ve, dobinë e tyre, si dhe me shembuj të vërtetë ku ato përdoren rregullisht në ...

Повеќе

Vazhdojnë prezantimet dhe punëtoritë për RHA në shkollat fillore nëpër Maqedoninë e Veriut

Më 4, 5 dhe 6 nëntor 2019, ekipi i Fondacionit Metamorfozis i vizitoi shkollat fillore “Svetozar Markoviq” në fshatin Nagoriçan i Vjetër, “Rajko Zhinzifov” në fshatin Orizare e Epërme dhe “Dituria” në fshatin Ljubin. Këto vizita, në të cilat fillimisht bëhet prezantimi i konceptit të resurseve të hapura arsimore, e pastaj ka një punëtori interaktive, janë pjesë e projektit Resurset e hapura arsimor, të cilin e zbaton Fondacioni Metamorfozis....

Повеќе

Konferenca e pesëmbëdhjetë ndërkombëtare e- Shoqëri.Mk

Konferenca është ngjarje përfundimtare e projektit katër vjeçar ACTION SEE (Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore), në të cilin 7 organizata nga Ballkani Perëndimor dhe Mbretëria e Bashkuar i bashkuan përpjekjet e tyre për të promovuar dhe siguruar përgjegjshmëri dhe transparencë të autoriteteve në rajonin e Evropës Juglindore. Qëllimi kryesor i projektit është rritja e përfshirjes së shoqërisë civile dhe organizatave ...

Повеќе

Punëtori për krijimin e Resurseve të hapura arsimore në Sh.F.K. “Kirili dhe Metodi” në f. Kuçevisht

Më 01.11.2019, në shkollën fillore “Kirili dhe Metodi” në fshatin Kuçevisht u mbajt një prezantim dhe punëtori në kuadër të projektit Resurset e hapura arsimore, të cilin e zbaton Fondacioni Metamorfozis. Kjo është punëtoria e dytë e këtillë e zbatuar në kuadër të projektit, përmes të cilës kuadri mësimor njihet me konceptin RHA-ve, dobinë e tyre dhe shembujt ku ato përdoren rregullisht në mësimdhënie. Gjatë punëtorisë, trajnuesit i njoftuan ...

Повеќе