Мени

Promovim i filmave të shkurtër edukativë

Më 30 мај, me fillim në orë 10, në hapësirat e OJQ-së Infocentar në Shkup, do të mbahet konferencë për shtyp, ku do të prezantohen aktivitetet në kuadër të projektit "Privatësia në internet në mënyrë të lehtë", që realizohet nga Fondacioni Metamorfozis.

Повеќе

“Privatësia në internet në mënyrë të lehtë” në LAN Fest

Në periudhën 20-22 maj, në sallën sportive "Boris Trajkovski", u mbajt konferenca LAN Fest, ku Fondacioni Metamorfozis ishte në mesin e ekspozuesve. Kjo ngjarje përbëhet nga disa ngjarje të veçanta, që ekspozuesve dhe vizitorëve u mundëson bashkëpunim efektiv në fushën e teknologjive të informatikës dhe të komunikimit.

Повеќе

Pjesëmarrja në Lan Fest

Këtë vit, iniciatori dhe organizatori “LDM Ideas” në ko-organizim dhe në bashkëpunim me disa institucione publike dhe private, e organizoi manifestimin e informatikës „Konferenca LAN Fest 2011“.

Повеќе

Shkup: U mbajt trajnim për përdorim të Wiki.mk

Më 16 prill 2011, në hapësirat e Fondacionit Metamorfozis, u mbajt "Trajnim për përdorimin e Wiki.mk".

Повеќе

Veles: U mbajt trajnim për përdorim të Wiki.mk

Më 8 prill 2011, në "Qendrën për përkrahje të organizatave joqeveritare" në Veles, u mbajt "Trajnim për përdorim të Wiki.mk". 

Повеќе

U mbajt trajnim për përdorim të Wiki.mk

Më 1 prill 2011, në hapësirat e "Qendrës për përkrahje të organizatave joqeveritare" në Dibër, u mbajt "Trajnim për përdorim të Wiki.mk". Trajnimi u realizua nga organizata "Wikimedia", në kuadër të komponentës për TKI të projektit për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë të Fondacionit Metamorfozis, që realizohet në partneritet me organizatën e lartëpërmendur.

Повеќе

Promovim i Udhëzuesit “Si deri te politika për privatësi?” në Takimin koordinativ për e-tregti

Më 1 prill 2011, në Klubin për shërbime shtetërore në Shkup, u mbajt promovim i Udhëzuesit "Si deri te politika për privatësi?", në kuadër të Takimit koordinativ për e-tregti, para përfaqësuesve të e-shitoreve, procesuesve të pagesave, bankave dhe palëve të tjera të interesuara nga fusha e e-tregtisë.

Повеќе

Promovim i Udhëzuesit “Si deri te politika për privatësi?” para përfaqësuesve të institucioneve shtetërore

Më 30 mars 2011, në Klubin e organeve shtetërore në Shkup u mbajt promovimi Udhëzuesit për TKI i Metamorfozis nr. 6, "Si deri te politika për privatësi?" i përgatitur në bashkëpunim me Drejtorinë për të dhëna personale në kuadër të projektit Iniciativa për privatësi në internet.

Повеќе

Punëtori për modelim kualitativ të marrëveshjeve për furnizim publik të softuerëve dhe politikat për privatësi

Projekti për e-Qeveri i Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë (MSHIA) e organizoi punëtorinë e fundit të përbashkët që u dedikohet të punësuarve në organet shtetërore, të cilët janë të përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë si koordinatorë të projekteve ose implementues të projekteve nga lëmia e e-Qeverisë. Tema e punëtorisë që u mbajt më 30 mars 2011 në Klubin e deputetëve, ishte "Modelimi kualitativ i marrëveshjeve për furnizim publik të ...

Повеќе

U mbajt konferenca: “Si deri te komisione më efikase për marrëdhënie ndëretnike”

Më 9 mars 2011 u mbajt konferenca përfundimtare e projektit "Model për komunikim efikas ndërmjet komisioneve për marrëdhënie ndëretnike dhe qytetarëve - MEK", të cilin e realizojnë Fondacioni Metamorfozis dhe shoqata Vlera të përbashkëta, me përkrahje të Bashkimit Evropian.

Повеќе