Мени

Thirrje e hapur për pjesëmarrje në Program arsimor të bazuar në projektin “Edukimi mediatik në internet”

Ju ftojmë të bëheni pjesë e Programit arsimor të bazuar në projektin për “Edukimi mediatik në internet”, i cili do të mbahet nga 30 nëntori deri më 18 dhjetor 2020. Si pjesë e programit, janë paraparë 4 seanca në datat e mëposhtme: 30 nëntor, 4, 11 dhe 18 dhjetor, nga ora 17.00 deri në 18.30. Qëllimet kryesore të trajnimit janë inkurajimi i pjesëmarrësve: Ta kuptojnë rëndësinë e rolit dhe funksionit të mediave në një shoqëri demokratike Të bëjnë ...

Повеќе

Thirrje e hapur për pjesëmarrje në uebinarin me temë “Lufta kundër dezinformatave”

Ju ftojmë të jeni pjesë e uebinarit me temë “Lufta kundër dezinformatave”, i cili do të mbahet më 27 nëntor nga ora 11.00 deri në orën 12.30. Gjatë uebinarit, përmes aktiviteteve ndërvepruese, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të njihen me mënyrën moderne të krijimit dhe shpërndarjes së dezinformatave dhe, ajo që është më e rëndësishme, të njihen me teknikat se si të luftojnë kundër tyre. Në uebinar mund të marrin pjesë gazetarë që duan të ...

Повеќе

Realizohet trajnim online në temën e Qytetit të Hapur për përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile

Në kuadër të projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis realizoi një trajnim dyditor online në temën e Qytetit të Hapur. Trajnimi u mbajt më 04 dhe 05 nëntor 2020. Trajnimi është pjesë e aktiviteteve që zbatohen në kuadër të Iniciativës Qyteti i Hapur. Ngjarja u hap nga z. Edward Gonzalez, Drejtor i Zyrës së Zhvillimit të Përgjithshëm të USAID-it në Maqedoninë e Veriut. Në trajnim morën pjesë 33 përfaqësues të organizatave të ...

Повеќе

Uebinare për sigurinë digjitale – 21 dhe 22 shtator

Fondacioni Metamorfozis së bashku me Projektin ISC edhe këtë muaj organizojnë dy uebinare që përfshijnë tema për të cilat konsiderojmë se janë me rëndësi të jashtëzakonshme për organizatat joqeveritare, veçanërisht për ato që kanë projekte mediatike, si dhe për vetë mediat, e që janë në domenin e sigurisë digjitale. Detajet e uebinareve mund të gjenden më poshtë. Nëse jeni të interesuar, aplikoni në linkun vijues*: https://forms.gle/rPVhM23aDPkuSBxL8 * Të ...

Повеќе

Realizohen trajnime online për të dhënat e hapura

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, realizoi dy trajnime dy-ditore për të dhënat e hapura. Trajnimet u mbajtën në periudhën nga 31 gusht deri më 3 shtator 2020. Në trajnime morën pjesë zyrtarët për të dhënat e hapura dhe personat që punojnë në fushën e të dhënave të hapura nga 22 institucione shtetërore. Trajnimet për të dhënat e hapura ...

Повеќе

Realizohet trajnim online për të dhënat e hapura

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, realizoi një trajnim dy-ditor online për të dhënat e hapura. Trajnimi u mbajt më 29 dhe 30 qershor 2020. Në trajnim morën pjesë anëtarët e ekipeve për hapjen e të dhënave nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Agjencia për ...

Повеќе

Prezantim për RHA-të edhe në SHFK “Nexhati Zekirija” në fshatin Koxhaxhik

Më 13 shkurt të vitit 2020, u mbajt edhe një prezantim për RHA-të në kuadër të projektit “Resurset e hapura arsimore” të realizuar nga Fondacioni Metamorfozis. Në shkollën fillore “Nexhati Zekirija” në fshatin Koxhaxhik u prezantua koncepti i Resurseve të Hapura Arsimore (RHA), përfitimet nga RHA-të, si dhe shembuj ku ato përdoren rregullisht në procesin mësimor. Pas prezantimit të konceptit të resurseve të hapura arsimore, pasoi një diskutim ku mësimdhënësit u ...

Повеќе

U mbajt trajnim treditor me përfaqësuesit e organizatave qytetare dhe mediave

Në periudhën prej 11 deri më 13 dhjetor 2019, në Hotelin “Park&Spa” në Shkup u mbajt një trajnim treditor për grantistët e projektit “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike – KriThink”. Në trajnim morën pjesë përfaqësues të 11 organizatave qytetare dhe 10 mediave që janë pjesë e skemës së dytë të granteve të projektit, e cila realizohet në periudhën prej tetorit të vitit 2019 deri në mars të vitit 2020. Në ditën e parë të trajnimit,...

Повеќе

“Burimet e Hapura Arsimore” e vizituan shkollën fillore “Goce Dellçev” në fshatin Vasilevë

Ekipi i Fondacionit Metamorfosis që e implementon projektin “Resurset e hapura arsimore” më 22.11.2019 e vizitoi shkollën fillore “Goce Dellçev” në fshatin Vasilevë të Strumicës. Atje u mbajt një prezantim i konceptit të RHA-ve, përfitimet nga burimet e tilla, ndërsa mësimdhënësit u njohën me të përmes shembujve të vërtetë ku përdoren rregullisht këto burime. Pas prezantimit të konceptit të resurseve të hapura arsimore, pasoi një punëtori interaktive, ...

Повеќе

“Metamorfozis” pjesë e trajnimit për sigurinë në internet për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Misioni i OSBE-së në Shkup dhe Fondacioni “Metamorfozis” organizuan një “Trajnim njëditor për sigurinë në internet për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit”. Qëllimi i trajnimit ishte ngritja e vetëdijes për rreziqet në internet, si dhe për përgjegjësitë e prindërve, institucioneve arsimore dhe organeve të administratës shtetërore në trajtimin e incidenteve në ...

Повеќе