Мени

U mbajt mbledhja e parë e Këshillit Drejtues të ICEDA

Sot, më 08.07.2020, u mbajt takimi i parë i anëtarëve të Këshillit drejtues të ICEDA-s përmes platformës ZOOM. Takimi kishte për qëllim njohjen e anëtarëve dhe emërimin e një nënkryetari të Këshillit drejtues, por kryesisht u diskutua dhe u vlerësua përparimi i projektit në fazën fillestare. Gjithashtu u debatuan edhe aktivitetet e ardhshme dhe dinamika e projektit. Në takim morën pjesë anëtarët e Këshillit drejtues ose zëvendës-anëtarët e të gjithë partnerëve ...

Повеќе

Realizohet trajnim online për të dhënat e hapura

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, realizoi një trajnim dy-ditor online për të dhënat e hapura. Trajnimi u mbajt më 29 dhe 30 qershor 2020. Në trajnim morën pjesë anëtarët e ekipeve për hapjen e të dhënave nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Agjencia për ...

Повеќе

Anëtarët e Rrjetit Ballkanik për luftimin e dezinformatave do të marrin pjesë në konferencën virtuale “Global Fact 7”

Konferenca “Global Fact”, e cila paraqet tubimin më të madh në botë të verifikuesve të fakteve, do të mbahet online nga 22 deri më 30 qershor. Në tubimin virtual njëjavor në virtual.globalfact7.com pritet të marrin pjesë mbi 150 ligjërues nga më shumë se 40 vende të ndryshme, të cilët do të diskutojnë për situatën dhe për të ardhmen e verifikimit të fakteve. Anëtarët e ADN-Ballkan, të cilët janë gjithashtu anëtarë të Rrjetit Ndërkombëtar për Verifikimin e...

Повеќе

U mbajt takimi fillestar për zbatimin e aktiviteteve për hapjen të të dhënave të institucioneve shtetërore

Në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrjen qytetare, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, organizuan një takim fillestar online për zbatimin e aktiviteteve për hapjen e të dhënave të pesë institucioneve shtetërore. Takimi u mbajt më 17 qershor 2020. Në takim u prezantuan aktivitetet që janë planifikuar të zbatohen në periudhën e ardhshme, u prezantua korniza kohore dhe u diskutua mënyra e zbatimit të ...

Повеќе

U mbajtën fokus grupet për përcaktimin e prioriteteve për hapjen e bazave të të dhënave të institucioneve shtetërore

Në kuadër të projektit të USAID për pjesëmarrjen qytetare, Fondacioni Metamorfozis organizoi fokus grupe online për përcaktimin e prioriteteve nga palët e interesuara në mënyrë që të hapen bazat e të dhënave të institucioneve shtetërore. Fokus grupet u mbajtën më 8 qershor 2020. Qëllimi i diskutimeve ishte të përcaktonin nevojat për të dhëna të hapura të sektorit civil dhe të sektorit të biznesit, të caktohen prioritetet për hapjen e bazave të të dhënave të ...

Повеќе

U mbajt fokus grupi online për implementimin e Agjendës Digjitale për Ballkanin Perëndimor në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Në kuadër të hulumtimit në lidhje me implementimin e Agjendës Digjitale për Ballkanin Perëndimor në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkanin Perëndimor, si pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA, cili është i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe i implementohet në 6 shtete (Maqedoninë e Veriut, Serbi, Kosovë, Mal të Zi, Shqipëri dhe Estoni), Fondacioni Metamorfozis organizoi një fokus grup online me përfaqësues nga ...

Повеќе

U mbajt takim me Ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Me kërkesën tonë, sot, më 20 maj, u mbajt një takim me Ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në të cilin u prezantua projekti Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, në të cilin Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA) është partner i asociuar. Në takim, nga ane MSHIA-së, përveç Ministrit Damjan Mançevski, morën pjesë edhe Marija Tegovska – Këshilltare ...

Повеќе

U mbajt mbledhja konstituive e Këshillit për Koordinimin dhe Monitorimin e Procesit të Partneritetit për Qeverisë së Hapur-PQH dhe Planit Kombëtar Aksional për PQH 2018-2020

Në mbledhje u zyrtarizua kushtetuta e Këshillit si një organ këshilldhënës për PQH i Republikës së Maqedonisë së Veriut, për koordinimin dhe monitorimin e zhvillimit dhe zbatimit të planeve aksionale (PA).

Повеќе

Filloi “Java e arsimit të hapur 2020”

“Java e edukimit të hapur 2020” është një nga ngjarjet më të spikatura globale, që i njeh arritjet e larta dhe përsosmërinë në arsimin e hapur. “Java” filloi më 2 mars dhe do të zgjasë deri më 6 mars të këtij viti. Qëllimi është të rritet vetëdija dhe të tregohet ndikimi i arsimit të hapur në mësimdhënien dhe arsimin në të gjithë botën. “Java e edukimit të hapur” është themeluar dhe koordinuar nga “Open Education Global” (më ...

Повеќе

Takimi fillestar i projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA” në Beograd, Serbi

Takimi fillestar i partnerëve të projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA u mbajt në Beograd, Serbi më 2 dhe 3 mars të vitit 2020. Në takim morën pjesë përfaqësues të partnerit kryesor të projektit, Fondacionit Metamorfozis (Maqedonia e Veriut), si dhe përfaqësues të organizatave partnere, Akademia për e-qeverisje (Estoni) Lëvizja Mjaft! (Shqipëri) CRTA – Qendra për Hulumtim, Transparencë dhe Llogaridhënie (Serbi) OJQ-ja 35 mm ...

Повеќе