mediumski-item-img-1.png

06.06.2022

Thirrje për nëpunësit shtetërorë: Punëtori për të dhënat e hapura

Fondacioni Metamorfozis punon në mënyrë aktive për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve në nivel qendror dhe lokal dhe si pjesë e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, zbaton aktivitete për të rritur hapjen e institucioneve përmes hulumtimit, zhvillimit të kapaciteteve dhe zhvillimit të mjeteve. Në bashkëpunim me MSHIA-në, Fondacioni Metamorfozis planifikon një punëtori […]

mediumski-item-img-1.png

04.06.2022

Një pjesë e ekipit të Metamorfozis mori pjesë në Programin Erasmus + Programi për mobilitet në Vjenë

Një pjesë e ekipit të Metamorfozis, mori pjesë në Programin Erasmus + Programi për Mobilitet në temën “Ndërtimi i një programi arsimor online”, që u mbajt nga 30 maji deri më 3 qershor në Vjenë. Trajnimi u organizua nga Techsoup Europe, ndërsa organizatë nikoqire ishte Fundraising Verband Austria (FVA). Qëllimet e trajnimit tre-ditor ishin përmirësimi […]

mediumski-item-img-1.png

30.05.2022

U zhvillua trajnimi për të dhëna të hapura për katër institucione shtetërore

Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, më 26 dhe 27 maj zhvilloi një trajnim dyditor për të dhënat e hapura për katër institucione shtetërore. Trajnimi i përfshiu temat e mëposhtme: Konceptet e përgjithshme të të dhënave dhe të informacionit, dhe përcaktimi i konceptit të të dhënave të hapura Përfitimet nga […]

mediumski-item-img-1.png

30.05.2022

U mbajt takimi fillestar për zbatimin e aktiviteteve për hapjen të të dhënave të katër institucioneve shtetërore

Në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrjen qytetare, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, organizuan një takim fillestar online për zbatimin e aktiviteteve për hapjen e të dhënave të katër institucioneve shtetërore. Në takimin e mbajtur më 26 maj 2022, u prezantuan aktivitetet e planifikuara për t’u realizuar në […]

mediumski-item-img-1.png

13.04.2022

Në trajnimin e dytë për hapjen e institucioneve morën pjesë aktive 27 nëpunës shtetërorë

Më 4 dhe 5 prill, Fondacioni Metamorfozis, si pjesë e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, e mbajti trajnimin e dytë për hapjen e institucioneve për nëpunësit shtetërorë nga ministritë dhe agjencitë. Në këtë ngjarje morën pjesë aktive 27 nëpunës shtetërorë. Qëllimi i trajnimit ishte ngritja e kapaciteteve të nëpunësve shtetërorë me mjete dhe metoda […]

mediumski-item-img-1.png

17.03.2022

Pjesëmarrje e përfaqësuesve të Fondacionit Metamorfozis në trajnimin “Ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile me teknologjinë Cloud”

Tre përfaqësues të Fondacionit Metamorfozis, së bashku me përfaqësues të organizatave partnere nga Austria, Portugalia, Bullgaria, Republika Çeke dhe Polonia marrin pjesë në trajnimin me temë “Ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile me teknologjinë Cloud”, që mbahet në Pragë, nga data 14 deri më 18 mars. Pjesëmarrësit në këtë trajnim kanë mundësinë të […]

mediumski-item-img-1.png

03.03.2022

Të dhënat e hapura dhe transparenca – temë e një trajnimi tjetër për përfaqësuesit e NJVL-ve

Në kuadër të projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis realizoi një trajnim dyditor online për avancimin e transparencës dhe të dhënat e hapura të njësive të vetëqeverisjes lokale. Trajnimi u mbajt më 28 shkurt dhe më 1 mars 2022. Në trajnime morën pjesë përfaqësues të 24 komunave, përfaqësues të organizatave partnere të shoqërisë […]

mediumski-item-img-1.png

24.02.2022

Ftesë për pjesëmarrje në trajnimin për Zyrtarët për mbrojtjen e të dhënave personale në institucionet publike

Të nderuar, Fondacioni Metamorfozis ka kënaqësinë t’i ftojë zyrtarët për mbrojtjen e të dhënave personale në institucionet publike të marrin pjesë në një trajnim me temë “Mbrojtja e të dhënave personale në procesin e digjitalizimit të shërbimeve publike.” Trajnimi do të zhvillohet në “MlladiHub” – Zyra e Presidentit të RMV-së më 7 dhe 8 mars […]

mediumski-item-img-1.png

23.12.2021

Uebinar: “Gjuha e urrejtjes në diskursin publik, media dhe rrjetet sociale: përkufizimet, aktet ligjore, situatat nga prizmi i pandemisë së Kovid-19″

Më 22 dhjetor, Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të projektit “Reagimi i Shpejtë ndaj Dezinformatave për Vaksinat”, zhvilloi një uebinar për bashkëpunëtorët e tij – gazetarë dhe për partnerët dhe bashkëpunëtorët në sektorin e medias dhe të shoqërisë civile. Tema e uebinarit iu kushtua gjuhës së urrejtjes në diskursin publik, media dhe rrjetet sociale: Trajnerët e […]

mediumski-item-img-1.png

04.12.2021

E-shoqëri.mk: Rritet numri i dezinformatave të publikuara në disa media

Foto: Vanço Xhambaski,CC-BY Përveç mekanizmave për njohjen e lajmeve të rreme dhe dezinformatave, temë e diskutimit në sesionin e sotëm “Aspektet juridike dhe vetërregullimi në luftën kundër dezinformatave” në kuadër të edicionit të 17-të të konferencës e-Shoqëri.mk ishte edhe raportimi i mediave dhe shpërndarja e dezinformatave në rrjetet sociale. Drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Gazetarëve […]

mediumski-item-img-1.png

02.12.2021

Mbahen 2 uebinare për sigurinë kibernetike dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Maqedoninë e Veriut në kuadër të e-Shoqëri.mk.

Sot u mbajt dita e tretë e konferencës ndërkombëtare e-Shoqëri.mk, e cila këtë vit mbahet për herë të 17-të dhe e trajton temën “Demokracia në epokën digjitale: sfidat dhe mundësitë”. Dita u karakterizua me 2 uebinare që e trajtuan sigurinë kibernetike dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Maqedoninë e Veriut.   Trajnimi me titull: […]

mediumski-item-img-1.png

18.06.2021

Trajnim në temën:”Mësimi për dezinformatat është mënyra e parë për t’iu kundërvënë” si pjesë e programit Erasmus+

Në qershor të vitit 2021, Fondacioni Metamorfozis së bashku me partnerët e TechSoup nga 4 vende: Hungaria, Rumania, Bullgaria dhe Polonia ishin pjesë e trajnimit 3-ditor online të programit Erasmus+. Gjatë trajnimit, ekipi i Fondacionit Metamorfozis pati mundësinë të fitojë njohuri se si dezinformatat ndikojnë në shoqërinë civile dhe cilat janë mënyrat për t’i luftuar […]