Мени

Pajisjet elektronike dhe e-mbeturinat: Udhëzuesi për përfaqësim

Udhëzuesi përmban informata dhe vegla që do t’u mundësojnë aktorëve nga sektori qytetar që të bëjnë shtypje për ndryshime dhe minimizim të ndikimit ekologjik, shëndetësor dhe shoqëror të pajisjeve elektronike dhe e-mbeturinave.

Pajisjet elektronike dhe e-mbeturinat: Udhëzues për menaxhim

Ky udhëzues u ofron krijuesve të politikave dhe OJQ-ve që angazhohen për pajisje elektrike ekologjike, një pasqyrë të kërkesave që duhen plotësuar për të pasur një menaxhim të sigurt dhe efektiv të e-mbeturinave. Këtu janë përfshirë detaje dhe shembuj të infrastrukturës së nevojshme si dhe korniza të politikave dhe korniza ligjore që përdoren për ta trajtuar problemin gjithnjë e më të madh të e-mbeturinave.

Studim: Obligimet, pritjet dhe sfidat gjatë menaxhimit me e-mbeturinat

Fondacioni Metamorfozis në kuadër të përpjekjeve për trajtim të drejtë të e-mbeturinave, përfaqëson dhe lobon për sjellje të Ligjit për menaxhim me pajisje elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për këtë qëllim u përgatitën këto dokumente: Studim: Obligimet, pritjet dhe sfidat gjatë menaxhimit me e-mbeturinat dhe Policy Brief: Mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike

Policy Brief: Mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike

Fondacioni Metamorfozis në kuadër të përpjekjeve për trajtim të drejtë të e-mbeturinave, përfaqëson dhe lobon për sjellje të Ligjit për menaxhim me pajisje elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për këtë qëllim u përgatitën këto dokumente: Studim: Obligimet, pritjet dhe sfidat gjatë menaxhimit me e-mbeturinat dhe Policy Brief: Mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike

Liria e shprehjes nuk ёshtё liri e shprehjes sё urrejtjes

„Udhëzuesi i nëntë për TIK” i fondacionit “Metamorfozis” u dedikohet të rinjve nga  Maqedonia, me qëllim që t’u ndihmohet ta njohin dhe t’i kundërvihen gjuhës së  urrejtjes, në internet dhe oflajn

Bloget

1. Ç’ËSHTË BLOGUÇ’është në të vërtetë blogu?Disa karakteristika kryesore (boksi)BlogosferaBloget – paraardhëse e mediumeve të rejaLlojet e blogeve2. HISTORIATIBloget e para në botëBloget maqedonase3. SI BËHET BLOGUZgjedhja e blog-servisitTë shkruarit e posteveEdhe disa këshillaGjashtë pika të etikës blogeristike (boksi)Terminologjia blogeristikeÇfarë të bëj që blogun ta kem në Gulg (boksi)Kopirjati i pjesërishëm Kriejtiv Komons (boksi)Udhëzim për ftesë të blogeristëve (boksi)

Rekomandime dhe konkluzione nga konferenca e dytë ndërkombëtare e-Shoqëri.Mk 2006

Fokusi i konferencës ishte qasja regjionale në krijimin e politikave lidhur me teknologjitë e informacionit dhe komunikacionit (TIK). Në konferencë morën pjesë numër i madh ekspertësh, krijues të politikave, lobi-grupe dhe faktorë tjerë nga Maqedonia, regjioni i Evropës juglindore dhe Unionit Evropian (UE) të cilët ndanë njohuritë dhe përvojat e tyre në kuadër të panel-diksutimeve dhe punëtorive. Konferenca ofroi një mundësi të shkëlqyer që faktorët e ndryshëm nga regjioni të bisedojnë për sfidat e ardhshme, të ndajnë informacione, përvoja dhe njohuri. Gjithashtu, solli një perspektivë regjionale të problemeve lokale dhe ofroi mundësi që të parashihen...