Liria e shprehjes nuk ёshtё liri e shprehjes sё urrejtjes

„Udhëzuesi i nëntë për TIK” i fondacionit “Metamorfozis” u dedikohet të rinjve nga Maqedonia, me qëllim që t’u ndihmohet ta njohin dhe t’i kundërvihen gjuhës së urrejtjes, në internet dhe oflajn

Rekomandime dhe konkluzione nga konferenca e dytë ndërkombëtare e-Shoqëri.Mk 2006

Fokusi i konferencës ishte qasja regjionale në krijimin e politikave lidhur me teknologjitë e informacionit dhe komunikacionit (TIK). Në konferencë morën pjesë numër i madh ekspertësh, krijues të politikave, lobi-grupe dhe faktorë tjerë nga Maqedonia, regjioni i Evropës juglindore dhe Unionit Evropian (UE) të cilët ndanë njohuritë dhe përvojat e tyre në kuadër të panel-diksutimeve […]

Bloget

1. Ç’ËSHTË BLOGUÇ’është në të vërtetë blogu?Disa karakteristika kryesore (boksi)BlogosferaBloget – paraardhëse e mediumeve të rejaLlojet e blogeve2. HISTORIATIBloget e para në botëBloget maqedonase3. SI BËHET BLOGUZgjedhja e blog-servisitTë shkruarit e posteveEdhe disa këshillaGjashtë pika të etikës blogeristike (boksi)Terminologjia blogeristikeÇfarë të bëj që blogun ta kem në Gulg (boksi)Kopirjati i pjesërishëm Kriejtiv Komons (boksi)Udhëzim për […]