Pajisjet elektronike dhe e-mbeturinat: Udhëzuesi për përfaqësim

Udhëzuesi përmban informata dhe vegla që do t’u mundësojnë aktorëve nga sektori qytetar që të bëjnë shtypje për ndryshime dhe minimizim të ndikimit ekologjik, shëndetësor dhe shoqëror të pajisjeve elektronike dhe e-mbeturinave.

Pajisjet elektronike dhe e-mbeturinat: Udhëzues për menaxhim

Ky udhëzues u ofron krijuesve të politikave dhe OJQ-ve që angazhohen për pajisje elektrike ekologjike, një pasqyrë të kërkesave që duhen plotësuar për të pasur një menaxhim të sigurt dhe efektiv të e-mbeturinave. Këtu janë përfshirë detaje dhe shembuj të infrastrukturës së nevojshme si dhe korniza të politikave dhe korniza ligjore që përdoren për ta […]

Liria e shprehjes nuk ёshtё liri e shprehjes sё urrejtjes

„Udhëzuesi i nëntë për TIK” i fondacionit “Metamorfozis” u dedikohet të rinjve nga Maqedonia, me qëllim që t’u ndihmohet ta njohin dhe t’i kundërvihen gjuhës së urrejtjes, në internet dhe oflajn

Bloget

1. Ç’ËSHTË BLOGUÇ’është në të vërtetë blogu?Disa karakteristika kryesore (boksi)BlogosferaBloget – paraardhëse e mediumeve të rejaLlojet e blogeve2. HISTORIATIBloget e para në botëBloget maqedonase3. SI BËHET BLOGUZgjedhja e blog-servisitTë shkruarit e posteveEdhe disa këshillaGjashtë pika të etikës blogeristike (boksi)Terminologjia blogeristikeÇfarë të bëj që blogun ta kem në Gulg (boksi)Kopirjati i pjesërishëm Kriejtiv Komons (boksi)Udhëzim për […]