Udhëtoni në thellësinë e tokës

Si pjesë e projektit STEP, u përgatitën 10 video promovuese që prezantuan bukuritë natyrore dhe kulturore të dy rajoneve: të Pollogut dhe të Elbasanit. Videot janë prodhuar me fonde nga Bashkimi Evropian.  

Rajoni piktoresk i Rekës

Si pjesë e projektit STEP, u përgatitën 10 video promovuese që prezantuan bukuritë natyrore dhe kulturore të dy rajoneve: të Pollogut dhe të Elbasanit. Videot janë prodhuar me fonde nga Bashkimi Evropian.  

Rajoni i Pollogut – vende piktoreske dhe diversitet i madh kulturor

Si pjesë e projektit STEP, u përgatitën 10 video promovuese që prezantuan bukuritë natyrore dhe kulturore të dy rajoneve: të Pollogut dhe të Elbasanit. Videot janë prodhuar me fonde nga Bashkimi Evropian.

Përvojat gastronomike në Pollog dhe Elbasan

Si pjesë e projektit STEP, u përgatitën 10 video promovuese që prezantuan bukuritë natyrore dhe kulturore të dy rajoneve: të Pollogut dhe të Elbasanit. Videot janë prodhuar me fonde nga Bashkimi Evropian.  

Via Egnatia – fija kryesore tregtare në Bizant

Si pjesë e projektit STEP, u përgatitën 10 video promovuese që prezantuan bukuritë natyrore dhe kulturore të dy rajoneve: të Pollogut dhe të Elbasanit. Videot janë prodhuar me fonde nga Bashkimi Evropian.

Bukuritë e Belshit

Si pjesë e projektit STEP, u përgatitën 10 video promovuese që prezantuan bukuritë natyrore dhe kulturore të dy rajoneve: të Pollogut dhe të Elbasanit. Videot janë prodhuar me fonde nga Bashkimi Evropian.  

Eko-Turizëm – Pollog – Elbasan

Si pjesë e projektit STEP, u përgatitën 10 video promovuese që prezantuan bukuritë natyrore dhe kulturore të dy rajoneve: të Pollogut dhe të Elbasanit. Videot janë prodhuar me fonde nga Bashkimi Evropian.

Aventurë Pollog – Elbasan

Si pjesë e projektit STEP, u përgatitën 10 video promovuese që prezantuan bukuritë natyrore dhe kulturore të dy rajoneve: të Pollogut dhe të Elbasanit. Videot janë prodhuar me fonde nga Bashkimi Evropian.