Мени

“Të hapur” – fjalë kyçe në strategjinë për TIK të Hungarisë

Standardet e hapura dhe softueri i lirë janë thelbësore në qasjen e Hungarisë ndaj TIK-ut, deklaroi Gabor Fekete, zëvendësministër për punë të jashtme në fjalimin e tij përshëndetës në konferencën e organizuar nga qendra qeveritare e resurseve për softuer të lirë që u mbajt më 27 nëntor në Budapest.  Qeveria dëshiron ta përforcojë sektorin vendor për TI, ta zvogëlojë mbylljen e TI-së me zgjidhje komerciale, t’i zvogëlojë harxhimet për zgjidhjet e saj për TIK dhe të sigurojë intereoperabilitet që e-shërbimeve qeveritare. Arritja e interoperabilitetit është parimi qendror i planeve qeveritare për periudhën 2014 – 2020 për administratën ...

“Turqia qëllimisht e injoron softuerin e lirë”

Administrata publike në Truqi i neglizhon zgjidhjet e TIK-ut të bazuara na softuer të lirë, thotë Hysein Tolu, kandidtat për doktor shkencash në Universitetin e Bristolit.
Në shkaqet për këtë gjendje bëjnë pjesë inercia institucionale, mbyllja në formatet e softuerit komercial dhe korruptimi. Një pjesë e tezës së tij u paraqit si studim rasti këtë javë në revistën IFOSSLR.Tolu shkruan se vendi i tij ka mungesë të politikave për TIK dhe se autoritetet nuk përpiqen të arrijnë barazpeshë ndërmjet softuerit të lirë dhe atij komercial. Мirëpo, nevoja për t'iu qasur çështjes së softuerit të lirë u paraqit disa herë, konstaton Tolu. Prej vitit 2004 deri ...

Programi Horizon 2020 fillom me 15 miliardë euro për dy vitet e para

Sot, Komisioni Evropian për herë të parë i prezantoi thirrjet për propozim-projekte në kuadër të programit Horizon 2020 të BE-së, me vlerë prej 80 miliardë euro për hulumtime dhe inovacione.
Financimi prej mbi 15 miliardë euro gjatë dy viteve të para ka për qëllim ta nxisë ekonominë evropiane të bazuar në dije dhe t'i trajtojë çështjet që do të kenë ndikim mbi jetët e njerëzve. Janë përfshirë 12 fusha që do të jenë në fokus të veprimit në vitet 2014 dhe 2015, duke përfshirë tema siç janë mbrojtja e personalizuar shëndetësore, siguria digjitale dhe qytetet e mençura.Komisari evropian për hulumtim, inovacione dhe shkencë, Mer Geogegan - Kuin, ...

Konferenca rajonale POINT 2.1: “Llogaridhënia e qeverisë, shoqëria qytetare dhe teknologjitë e reja”

Fondacioni Friedrich Ebert në bashkëpunim me UG Zašto Ne e mbajtën konferencën rajonale "Llogaridhënia e qeverisë, shoqëria qytetare dhe teknologjitë e reja – POINT 2.1" më 23 nëntor 2013.
Ngjarja u ndërlidh me konferencën vjetore "POINT" të cilën "UG Zašto Ne" e organizon nga viti 2012 me qëllim të këmbimit të përvojave të shoqërisë qytetare në kontekst të përdorimit të teknologjive të reja për demokratizimin e jetës publike dhe për promovimin e llogaridhënies dhe transparencës së qeverisë, si dhe për aktivizëm qytetar.

Folës dhe pjesëmarrës në diskutim ishin përfaqësuesit e organizatave qytetare nga rajoni, të cilët morën pjesë në dy ...

Këshilli i BE-së diskutoi për Resurset e hapura arsimore, por pa u futur në detaje

Javën e kaluar, Këshilli i Bashkimit Evropian i përbërë nga ministrat e vendeve anëtare, debatoi në temën “Resurset e hapur arsimore dhe mësimi digjital”. 
Debati u mbajt gjatë mbledhjes së Këshillit për arsim, të rinj, kulturë dhe sport, më 25 dhe 26 nëntor 2013.Mbledhja kishte të bëjë me Iniciativën “Hapja e arsimit”, të cilën Komisioni Evropian e startoi në fund të shtatorit dhe në të cilën, zhvillimi i politikave për resurse të hapura arsimore luan rol kyç. Mirëpo, diapazoni i debatit gjatë mbledhjes së Këshillit ishte më i gjerë dhe dukej sikur nuk është i lidhur mirë me projektin "Hapja e arsimit". Këshilli nuk ofroi përfundim me ...

BE: Ftesë për propozim-projekte për ueb-ndërmarrësit për WP2014-15

Ftesa është e dedikuar për projekte për krijimin e një mjedisi të përshtatshëm në Evropë që do të nxisë më tepër ueb-ndërmarrës të themelojnë dhe të zhvillojnë kompani në Evropë. Në fokus janë ndërmarrësit që e shfrytëzojnë internetin dhe teknologjitë mobile si komponente kryesore për inovacionet e tyre, me ndikim pozitiv në pafundësinë e faktorëve në fushën e ndërmarrësisë. Financimi i ardhshëm prej 10 milionë eurosh do të dedikohet për projekte për nxitjen e ndërmarrësisë në ueb në Evropë duke shfrytëzuar shërbime të reja ndërkufitare të zhvilluara bashkërisht nga ana e disa ekosistemeve lokale dhe qendrave për ndërmarrësi në ...

Shpërblime në vlerë të përgjithshme prej 400.000 eurosh në konkursin më të madh për aplikacione në Evropë

Në konkursin më të madh për aplikacione në BE që është mbajtur deri tani, ofrohen shpërblime në vlerë prej gjithsej 400.000 еurosh për aplikacionet më të mira që ndihmojnë në krijiimin e qyteteve dhe kompanive më të mençura. 
Garën do ta menaxhojë Campus Party, forumi më i madh botëror i entuziastëve të IT-së, ndërsa referë do të jenë inxhinjerë të specializuar nga Konzorciumi FI-WARE i financuuar nga BE-ja.Kushti i vetëm për pjesëmarrje në konkurs është që aplikacionet e dorëzuara të bazohen në elementet përbërse që janë theksuar në projektin e BE-së për ndërtim të platformës kryesore të internetit të të nesërmes.50 nga këto ...

Parlamenti Evropian do të vendosë për ardhmërinë e internetit të hapur

Interneti e ndryshoi shoqërinë tonë, i rriti liritë tona dhe e përmirësoi ekonominë tonë. Njëra na shkaqet kryesore për këtë është fakti që interneti është i hapur - çdokush ka mundësi të komunikojë me çdokë, pa leje dhe pa diskriminim. Kjo është esenca e internetit neutral dhe të hapur. Ky është neutraliteti i internetit.
Kjo karakteristikë e internetit për të qenë i hapur tani është rrezikuar, për shkak se operatorët e telekomunikimeve kërkojnë të kufizohet qasja në internet që ta rrisin fitimin e tyre afatshkurtër – duke e zëvendësuar internetin e hapur, me kufizime, pengesa dhe ndërlikime."Me vite kemi pritur propozime konkrete që ta ...

Kuvendi gjeneral i KB-ve e miratoi propozim-rezolutën “E drejta e privatësisë në kohën digjitale”

Komiteti i tretë i Kuvendit gjeneral të KB-ve miratoi 18 propozim-rezoluta, në mesin e të cilave edhe rezolutën "E drejta e privatësisë në kohën digjitale"."Me këtë rezolutë, Kuvendi gjeneral për herë të parë përcakton se të drejtat e njeriut duhet të mbisundojnë pa marrë parasysh medien dhe prandaj ato duhet të jenë të mbrojtuar edhe në interenet edhe jashtë tij", deklaroi përfaqësuesi i Brazilit, duke e transmetuar deklaratën e kryetarit të tij të dhënë gjatë hapjes së mbledhjes së 68-të.Komisari i KB-ve për të drejtat e njeriut, Navi Pilaj tha se edhe pse "teknologjia bashkëkohore për komunikim ofron një vegël  të fuqishme për demokraci......

Gjeneratë e re e licencave Creative Commons – Mirëserdhe versioni 4.0!

Arritën licencat 4.0 të cilat tani janë dispozicion për miratim. Këto licenca në të cilat u punua më shumë se 2 vjet, janë licencat më globale, juridikisht të qëndrueshme, që janë përgatitur deri tani nga Creative commons. Janë inkorporuar më tepër ndryshime dhe përmirësime që mundësojnë përbashkim dhe ripërdorim më të lehtë të materialeve të licencuara me Creative commons.
Këto licenca janë jashtëzakonisht të përshtatshme për përdorim nga ana e qeverive dhe publikuesve të informatave dhe të dhënave të tjera në sektorin publik, veçanërisht për ata në Bashkimin Evropian.Disa nga karakteristikat e reja interesante janë edhe lexueshmëria dhe ...