Ballkani Perëndimor pa Roaming prej 1 Korrik 2021!

SHPENZIMET E ROAMINNG: ZERO mes Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriore, Serbisë dhe Bosnje dhe Hercegovinës.

MARRËVESHJA RAJONALE PËR ROAMING: e nënshkruar në Prill 2019. Pa roaming, i gjithë rajoni do të jetë i integruar me Evropën në mënyrë dixhitale.

AGJENDA E TREGUT TË PËRBASHKËT RAJONAL: Ballkani Perëndimor pa roaming dhe ulja e çmimeve të roaming-ut me BE-në është në linjë me Agjendën e Tregut të Përbashkët.

HAPAT E ARDHSHËM: Për të zvogëluar tarifat e roaming-ut mes Ballkanit Perëndimor dhe BE-së, përkushtimi i të gjithë akterëve është i nevojshëm (operatorët e telekomit, mbështetje teknike, vullnet politik).

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze .

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.