Doracak për sigurinë digjitale për arsimtarët dhe profesorët e shkollave fillore dhe të mesme

Doracaku për sigurinë digjitale ka për qëllim të edukojë kuadrin mësimor dhe përfshin tema të tilla si: Çfarë është siguria digjitale dhe fizike, Kërcënimi i privatësisë, Çfarë është inxhinieria sociale dhe softueri keqdashës (malware), Çfarë është gjurma e gishtit digjital dhe llojet e gjurmëve të gishtave digjitale dhe shumë tema të tjera që kanë të bëjnë me sigurinë kibernetike.

Doracaku për sigurinë digjitale për arsimtarët dhe profesorët e shkollave fillore dhe të mesme është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe “Techsoup Europe”.