Hapja e komunave në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, e vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë në 17 njësi të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2020.

Infografiku i tregon rezultatet e hulumtimit që është bazuar në Indeksin e hapjes.

Hulumtimi për vitin 2020 i Indeksit të Hapjes tregoi një nivel të ulët (40%) të përmbueshjes së parimeve të qeverisjes së mirë nga ana e njësive të vetëqeverisjes lokale. Rezultate më të mira në matjen për vitin 2020 tregoi komuna e Ohrit.

Transparenca mesatare e komunave është 42%.

Vizualizimi është në dispozicion në maqedonisht, shqip dhe anglisht.

Vlerësimi i plotë gjendet në këtë link.