Мени

Liria e shprehjes nuk ёshtё liri e shprehjes sё urrejtjes

„Udhëzuesi i nëntë për TIK” i fondacionit “Metamorfozis” u dedikohet të rinjve nga  Maqedonia, me qëllim që t’u ndihmohet ta njohin dhe t’i kundërvihen gjuhës së  urrejtjes, në internet dhe oflajn

Преземања: 0