Publikohet Monitorimi i mediave – Analizë e përmbajtjeve mediatike që kanë të bëjnë me qeverisjen e mirë

Si pjesë e projektit – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjeti i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore – ACTION SEE, konsorciumi i përbërë nga 6 vende të rajonit dhe Fondacioni Westminster për Demokraci, punuan në përgatitjen e Monitorimit të mediave – Analizë e përmbajtjeve mediatike që kanë të bëjnë me qeverisjen e mirë, për secilën nga 6 vendet e rajonit.

 

Qëllimi i kësaj analize është të japë një pasqyrë se si raporton mediat në lidhje me çështjet e qeverisjes së mirë, transparencës, llogaridhënies dhe çfarë lloj iniciativash dhe aktivitetesh qytetare janë ndërmarrë, gjegjësisht cilat tema të projekteve janë trajtuar. Qëllimi i analizës është të zbulojë se çfarë lloj ndryshimesh kanë shkaktuar mediat duke i publikuar dhe duke i trajtuar këto tema në nivel të politikave, ndryshimeve ligjore apo organizimit të debateve publike me qëllim që të shkaktojnë ndryshime, plotësime në kuptimin legjislativ, ose të ndryshohen situata të caktuara përmes aktivizmit qytetar.

Në këtë mënyrë, kontribuojmë në përfundimin se mediat luajnë rol kyç në zhvillimin e proceseve reformuese, si dhe në kushtet që kanë të bëjnë me temat e qeverisjes së mirë në vend dhe në rajon. Mediat përmes publikimeve të tyre kontribuojnë çdo ditë për ndryshimet në zhvillimin e politikave në nivel kombëtar dhe lokal, siç është rasti me shembujt që janë diskutuar më poshtë në këtë analizë: mjedisi më i pastër jetësor, shëndetësia dhe shpenzimi i parave publike.

Duke pasur parasysh se të njëjtat analiza si në këtë dokument janë përgatitur edhe në vendet partnere të projektit ACTION SEE, konstatimet përmbyllëse të këtij lloji janë referencë edhe për gjendjet rajonale në mediat.

 

Shkarkoni analizën për Maqedoninë e Veriut në këtë link.

 

Dokumenti është në dispozicion në gjuhën angleze dhe maqedonase.

 

Projekti Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore – ACTION SEE, implementohet nga Fondacionit Metamorfozis, Fondacioni Westminster për demokraci, CRTA – Qendra për hulumtim, transparencë dhe llogaridhënie, Shoqata e qytetarëve “Why not?, Qendra për tranzicion demokratik -CDT, Open Data Kosovo (ODK), dhe Lëvizja Mjaft!.

Pikëpamjet e shprehura në këtë tekst janë ekskluzivisht të autorëve.

Rekomandime Për Veprim Të Përbashkët Për Të Ndërtuar Rezistencë Shoqërore Ndaj Efekteve Të Dëmshme Të Dezinformatave

Si rezultat i procesit të hulumtimit dhe analizës së të dhënave në kuadër të aktiviteteve për luftimin e dezinformatave, të plotësuar përmes procesit të konsultimeve të hapura ndërmjet Fondacionit për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, Këshillit për Etikën në Media (KEMM), Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), Sindikatës së Gazetarëve dhe Punëtorëve Mediatikë (SGPM), Institutit […]

Vlerësimi i katërt i përputhshmërisë së shërbimeve dhe mjeteve digjitale ekzistuese dhe të planifikuara me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – maj 2023

Ky publikim përmban vlerësime për shkallën e përputhshmërisë së shërbimeve publike elektronike me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Vlerësimi është kryer në janar 2023 sipas Metodologjisë për vlerësimin e përputhshmërisë së shërbimeve publike digjitale me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Ky vlerësim është vazhdimësi e tre vlerësimeve të mëparshme të kryera […]

Fjalorth i termave që lidhen me Agjendën Digjitale

Gjatë tre viteve të fundit, anëtarët e rrjetit ICEDA kanë mbledhur dhe sqaruar terma të rëndësishëm për qytetarët në lidhje me Agjendën Digjitale, për të çmitizuar koncepte të caktuara dhe për ta sjellë transformimin digjital më afër të gjithë aktorëve. Ky fjalorth përmban 39 terma që lidhen me Agjendën Digjitale. Ky dokument është në dispozicion […]