Vizualizim – Mbrojtja e të dhënave dhe privatësia e të dhënave – dijeni dallimin

Një prej rreziqeve më të mëdha në internet është “shkelja e mbrojtjes së të dhënave – data breach”.

Kur një person i paautorizuar fiton qasje mbi të dhënat tona personale, pasojat mund të jenë dëmtuese.

Njihuni me termat “mbrojtja e të dhënave” dhe “privatësia e të dhënave”.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_________________________________________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.