Eksploroni monumentet e fshehura kulturore të Pollogut dhe Elbasanit

23.02.2021

Si pjesë e projektit STEP, u përgatitën 10 video promovuese që prezantuan bukuritë natyrore dhe kulturore të dy rajoneve: të Pollogut dhe të Elbasanit. Videot janë prodhuar me fonde nga Bashkimi Evropian.