Radmilla Zhivanoviq

Kryetare e Këshillit drejtues që nga viti 2015.

Vlladimir Llazovski

Anëtar i Këshillit drejtues që nga viti 2015.

Biljana Radonjanin

Anëtare e Këshillit drejtues që nga viti 2015.

Zoran Janevski

Anëtar i Këshillit drejtues që nga viti 2015.

Zoran Cali

Anëtar i Këshillit drejtues që nga dhjetori i vitit 2018.