meta tim sliki-02.jpg

Beti Simjanoska-Trajçevska

Kontabiliste

Ka diplomuar për studime politike në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.

Ka magjistruar në Institutin Ekonomik në kuadër të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”, ku fitoi titullin magjistre e shkencave ekonomike në fushën e menaxhimit financiar.

Për më shumë se 2 dekada, ka punuar si kontabiliste në FSHHM, si dhe kontabiliste për disa OJQ dhe fondacione të tjera që ishin pjesë e programeve spin-off të FSHHM-së.

Ekipit të Fondacionit Metamorfozis iu bashkua në vitin 2023 si kontabiliste.

T O N Ë

E K I P I