meta tim sliki-02.jpg

Biljana Koçoska

Speialiste për komunikime dhe marrëdhënie me publikun

Specialiteti i saj varion midis aktivizmit kulturor dhe të kuptuarit të psikologjisë së masës në zhvillimin e komunikimit në epokën e teknologjive/mediave të reja dhe mjedisit kompleks social modern që ato e krijojnë.

Komunikimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun janë fushat në të cilat më së shumti e përdor potencialin dhe njohuritë e saj, duke kaluar gjatë karrierës së saj pozicione të ndryshme nga autore e teksteve për reklama, konceptualiste, menaxhere e llogarive, specialiste e mediave të reja, menaxhere e projekteve, organizatore e ngjarjeve dhe stratege e komunikimeve.

Ka diplomuar për psikologji në Fakultetin Filozofik në Universitetin “Shën Kiril dhe Metodi” në Shkup, kurse magjistraturën e ka kryer në Fakultetin e Komunikimeve dhe Mediave të Reja në Universitetin e Nju Jorkut në Shkup.

Aktivitetet në Metamorfozis janë në kuadër të ndjekjes së trendeve të komunikimit, përgatitjes së strategjive përkatëse të komunikimit, fushatave promovuese, organizimit të ngjarjeve dhe koncepteve kreative.

Në kohën e lirë merret me aktivitete për avancimin e kulturës, shkrime kreative dhe luftën për të drejtat e njeriut.

T O N Ë

E K I P I