meta tim sliki-02.jpg

Borjan Gagovski

Gazetar

Gazetar i ri që e fillon punën mediatike gjatë ditëve të tij studentore në Fakultetin e Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike. Ka fusha të gjera interesi, duke përfshirë politikën ndërkombëtare, ndikimin social të teknologjisë dhe kulturës. Punon në Agjencinë e Lajmeve Meta.mk që prej tetorit të vitit 2023.

T O N Ë

E K I P I