meta tim sliki-02.jpg

Elena Stojanova

Asistente financiare

Inxhiniere e diplomuar në Universitetin “Shën Klimenti i Ohrit” – Manastir

Ajo bashkohet me ekipin e Fondacionit Metamorfozis në mars të vitit 2018, si asistente administrative-financiare. Përgjegjësitë e saj përfshijnë pjesëmarrje aktive në projektet aktuale të Fondacionit Metamorfozis në fushën e administratës dhe financave. Ajo gjithashtu kontribuon në punët e tjera administrative në lidhje me funksionimin e Fondacionit.

Përvoja e saj e mëparshme e punës është në fushën e sigurimeve (jo të jetës), së pari si agjente e sigurimeve, e më vonë është përfshirë në procedurat e furnizimeve publike (përgatitjen dhe dorëzimin e ofertave financiare, pjesëmarrjen në ankande elektronike, etj.) përmes SEFP (Sistemit elektronik për furnizime publike) në një kompani të sigurimeve në Maqedoni.

T O N Ë

E K I P I