meta tim sliki-02.jpg

Elida Zylbeari

Koordinatore e projekteve

Gazetare dhe redaktore me përvojë disavjeçare. Ajo është udhëheqëse e projekteve në Fondacionin Metamorfozis, të cilat kanë të bëjnë me lirinë e të shprehurit dhe përforcimin e mediave në Maqedoninë e Veriut.

Ka diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit dhe ka magjistruar në drejtimin Diplomaci në UEJL në Maqedoni.

Nga viti 2012, ajo është kryeredaktore e portalit informativ në gjuhën shqipe www.Portalb.mk.

Nga viti 2018 është kryeredaktore e versionit shqip të projektit për promovimin e shkathtësive mediatike elementare “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike – CriThink”.

Ka qenë anëtare e bordit në Këshillin e Etikës të Mediave në Maqedoni në vitet 2014-2018.

Nga viti 2012 deri në vitin 2014 ishte kryeredaktore e versionit shqip të projektit “Shërbimi për verifikimimin e fakteve në media”.

Është trajnere certifikuar nga TechSoup Europe në sferën e luftimit të dezinformatave dhe edukimit mediatik.

Ka marrë pjesë si paneliste në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare për çështjet që lidhen me lirinë e fjalës dhe medias, shkathtësitë mediatike, gazetarinë digjitale dhe hulumtuese, qeverisjen e mirë dhe transparencën.

 

T O N Ë

E K I P I