meta tim sliki-02.jpg

Emilija Gjorgjievska

Asistente financiare

Ka diplomuar në ekonomi në Universitetin e “Shën Kiril dhe Metodi” në Shkup dhe ka magjistruar Administrimin e biznesit në Universitetin e Shkencave të Aplikuara dhe Arteve në Lucern, Zvicër. Përvoja e mëparshme e punës përfshin angazhime në fushën e politikës sociale të sindikatave dhe negociatave, si dhe në sektorin financiar dhe bankar.

Ajo punon në Fondacionin Metamorfozis si administratore e granteve në kuadër të Projektit të Pjesëmarrjes Qytetare të mbështetur nga USAID-i. Aktivitetet e punës përfshijnë mbështetjen dhe mentorimin e grantistëve, monitorimin dhe analizën e projekteve, si dhe zbatimin e komponentit financiar të buxheteve të programeve.

T O N Ë

E K I P I