meta tim sliki-02.jpg

Goce Arsovski

Zyrtar për mbështetje prorgamore

Psikolog dhe hulumtues në Fondacionin Metamorfozis.

I përfshirë në aktivitetet hulumtuese të Fondacionit, ai e zbaton përvojën e tij hulumtuese në fushën e marketingut dhe analizës së të dhënave për projekte të tilla si ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjeti i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore, D.A.T.A. – Analiza e të dhënave për transparencë dhe llogaridhënie, dhe shumë të tjera.

Interesi profesional dhe angazhimi në tërësi në lëminë e metodologjisë, instrumentet dhe mundesitë për shfrytëzimin e teknologjive të reja në hulumtimet.

Student i studimeve pasuniversitare në politikë në Institutin e Shkencave Shoqërore dhe Humane – Shkup.

T O N Ë

E K I P I