meta tim sliki-02.jpg

Idlir Luma

Asistent i programeve

Në vitin 2019 ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe më pas në vitin 2022 ka përfunduar studimet master në të drejtën penale në të njëjtin fakultet. Në kuadër të Fondacionit Metamorfozis, ai është i angazhuar si asistent i programeve në disa projekte që janë pjesë e programeve të Përgjegjësisë Shoqërore dhe të Drejtave të Njeriut në internet.

T O N Ë

E K I P I