meta tim sliki-02.jpg

Meri Jordanovska

Redaktore-gazetare

Gazetare profesioniste me përvojë gati njëzetvjeçare në media, si hulumtuese, reportere dhe analiste. Ajo është fituese e çmimeve të shumta për gazetari hulumtuese, e diplomuar në degën e gazetarisë në Fakultetin Juridik të UKdheM-së, dhe gjatë karrierës së saj ka marrë pjesë si pjesëmarrëse dhe ligjëruese në një numër të madh konferencash dhe trajnimesh ndërkombëtare, si dhe ka qenë pjesë e projekteve ndërkombëtare për gazetarinë hulumtuese.

Jordanovska është zëvendës-kryeredaktore e agjencisë së lajmeve Meta.mk. Temat kryesore të interesit të saj janë sundimi i ligjit, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, pavarësia e mediave dhe liritë dhe të drejtat e njeriut.

Jordanovska është anëtare e Komisionit për Ankesa pranë Këshillit për Etikë në Media të Maqedonisë dhe kryetare e Këshillit Mbikëqyrës në Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë.

T O N Ë

E K I P I