meta tim sliki-02.jpg

Milla Josifovska Danillovska

Menaxhere e programeve - Llogaridhënia shoqërore dhe të drejtat e njeriut online

Profesoreshë e diplomuar e gjuhës dhe letërsisë angleze në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup, me përvojë pune shumë vjeçare në sektorin e shoqërisë civile dhe kontribut të veçantë në fushën e punës rinore dhe vullnetarizmit. Ajo u bashkua me ekipin e Fondacionit Metamorfozis në maj të vitit 2019 dhe punon si koordinatore e projektit ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore.

Përvoja e mëparshme e punës bazohet në punën me të rinjtë dhe projektet evropiane si pjesë e Këshillit drejtues të Shoqatës Qendra për Dialog Ndërkulturor, dhe në ngritjen e kapaciteteve të të rinjve dhe punonjësve me të rinjtë, si trajnuese për tema që kanë të bëjnë me arsimin joformal, punën me të rinjtë, vullnetarizmin dhe përfshirjen sociale. Shfaqet si redaktore, autore dhe përkthyese e disa publikimeve dhe doracakëve.

T O N Ë

E K I P I