meta tim sliki-02.jpg

Miron Cali

Asistent i TI-së

Ka diplomuar në Universitetin Kolegji Amerikan në Shkup, Departamenti i Shkencës në kuadër të Menaxhimit të TI-së.

Përgjegjës për mirëmbajtjen dhe sigurinë e rrjetit, logjistikën teknike në kuadër të organizatës dhe mbështetjen e projekteve në Fondacionin Metamorfozis.

Përvoja e tij e mëparshme bazohet në Cisco CCNA dhe mirëmbajtjen e serverëve të Windows-it që përfshijnë Active Directory, Group Policy, Njësitë Organizative, DNS, DHCP, Hyper-V, Certifikatat SSL.

Ai është i interesuar për teknologjitë e reja dhe robotikën.

T O N Ë

E K I P I