meta tim sliki-02.jpg

Nino Naumov

Specialist i TI-së

Magjistër i teknikës kompjuterike dhe informatikës në Fakultetin Elektroteknik në Shkup që nga viti 2004. Ekipit të Fondacionit Metamorfozis iu bashkua në mars të vitit 2024, në pozicionin e specialistit të TI-së.

Me më shumë se 18 vjet përvojë në TI dhe në zhvillimin e softuerit, Nino është një menaxher me përvojë i projekteve dhe produkteve, i cili i kushton vëmendje të veçantë përdorshmërisë së zgjidhjeve softuerike, optimizimit të proceseve dhe aspekteve estetike të ndërfaqes së përdoruesve (UI). Me një karrierë në sektorë të ndryshëm, duke përfshirë gjyqësorin dhe biznesin privat, ku ka realizuar me sukses projekte të shumta të TI-së. Gjithashtu ka marrë pjesë në zhvillimin e faqeve të internetit, me njohuri të dëshmuara të HTML5, CSS3, PHP dhe MySQL, që përfshin dizajnimin dhe zhvillimin e faqeve të internetit për klientë vendas dhe ndërkombëtarë.

T O N Ë

E K I P I