meta tim sliki-02.jpg

Qëndresa Sulejmani

Drejtore e programeve

Qëndresa është drejtore e programeve në Fondacionin Metamorfozis. Ajo është veçanërisht e interesuar të avokojë për qeverisje të mirë, angazhim civil, reforma të mediave dhe të demokracisë në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon.

Ajo ka punuar në sektorin e shoqërisë civile që nga viti 2010 dhe që nga ajo kohë ajo ka menaxhuar dhe ka punuar në disa projekte që e mbështesin reformën e administratës publike, transparencën dhe llogaridhënien e autoriteteve dhe angazhimin qytetar. Qëndresa gjithashtu bën edhe hulumtime të politikave dhe ka marrë pjesë në një numër procesesh të hartimit të politikave.

Ajo është magjistre e “Politikës, Sigurisë dhe Integrimit” nga Kolegji Universitar i Londrës. Ai gjithashtu ka diplomë të dyfishtë nga Universiteti Amerikan në Bullgari në programet e Evropës Juglindore dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, me Studimet Evropiane si lëndë e dytë kryesore.

 

T O N Ë

E K I P I