meta tim sliki-02.jpg

Radmilla Zhivanoviq

Kryetare e Këshillit drejtues

Kryetare e Këshillit drejtues që nga viti 2015.

T O N Ë

E K I P I