meta tim sliki-02.jpg

Vesna Radinovska

Menaxhere projekti

Juriste e diplomuar dhe master në të drejtën e korporatave në Universitetin “Shën Kiril dhe Metodi” në Shkup. Ajo iu bashkua ekipit të Fondacionit Metamorfozis në vitin 2021 si menaxhere e projektit në kuadër të programit “Të Drejtat e Njeriut në Internet”.

Përvoja e saj e mëparshme e punës përfshin koordinimin e projekteve dhe kryerjen e hulumtimeve në lidhje me të rinjtë, arsimin joformal, administratën publike dhe politikat publike.

 

T O N Ë

E K I P I