meta tim sliki-02.jpg

Violeta Gligoroska

Udhëheqëse e projekteve

Karrierë profesionale me mbi 20 vjet me përvojë të konsiderueshme në gazetari, produksion, marrëdhënie me publikun dhe menaxhim të projekteve mediatike.

Arsimin formal e ka në fushën e letërsisë (studime universitare) në Universitetin e “Shën Kirilit dhe Metodit” në Shkup dhe trajnime të shumta të studimeve specialistike në fushat e menaxhimit të mediave dhe komunikimeve në vend dhe jashtë vendit.

Ajo më parë ka punuar në Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni si koordinatore e projekteve për media që përfshin: përgatitjen e strategjive vjetore dhe shumëvjeçare të programeve; menaxhimin e cikleve të projekteve; udhëheqjen e skemave të granteve dhe aktivitetet e programeve operacionale; bashkëpunimin me donatorët e mediave dhe mediat; bashkëpunimin dhe koordinimin e projekteve të përbashkëta me OJQ të tjera mediatike nga vendi dhe jashtë tij.

Në kuadër të Fondacionit Metamorfozis, ajo punon si koordinatore e projekteve mediatike.

T O N Ë

E K I P I