meta tim sliki-02.jpg

Violeta Jonçevska

Specialiste e mediave sociale

Ka diplomuar në Fakultetin e Arteve Dramatike në Shkup, drejtimi i Produksionit, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”. Pas përfundimit të studimeve nga viti 2005 deri në vitin 2008 ajo punoi në projekte të shumta televizive dhe filmike në sektorin e produksionit. Nga viti 2008 deri në vitin 2018 ajo vazhdoi angazhimin e saj profesional në marketingun profesional dhe agjensi të marrëdhënieve me publikun si menaxhuese e marrëdhënieve me publikun dhe e llogarive. Duke punuar me klientë nga fusha të ndryshme ka fituar përvojë të gjerë në marketing.

Në kuadër të Fondacionit Metamorfozis, ajo është e angazhuar në projektin STEP, si specialiste e mediave sociale dhe përgjegjëse për promovimin e aktiviteteve të projektit.

T O N Ë

E K I P I