Projekti i Trajnimit për Sigurinë Digjitale

05.02.2021

Projektet

Qëllimi

Qëllimi i projektit ishte të aftësonte përfaqësuesit e OSHC-ve dhe t; mediave për të siguruar sigurinë digjitale dhe privatësinë. Ekipi i Fondacionit Metamorfozis e vlerësoi nivelin e njohurive mbi sigurinë digjitale dhe privatësinë të OSHC-ve dhe mediave pjesëmarrëse, si dhe gjendje e tyre të përgjithshme të sigurisë. Për më tepër, përmes trajnimit online, udhëheqjes dhe uebinareve, projekti u mundësoi pjesëmarrësve të rrisin aftësitë dhe vetëdijen e tyre për sigurinë digjitale dhe privatësinë me mjete dhe qasje konkrete për t’i përdorur në punën e tyre. Në fund, projekti kontribuoi në inkuadrimin e aftësive të sigurisë digjitale dhe inovacionit të përqendruar te përdoruesit tek OSHC-të. Projekti u realizua në partneritet me Projektin e Sigurisë dhe Kapacitetit Informatik (SKI).

 

Afati kohor

Qershor – Shtator 2020

Arritjet e projektit