Мени

Edukimi për inovacione

Qytetarët sot jetojnë në shoqëri që përfshijnë mjedise të ndryshme dhe të shumëanshme. Bota është shndërruar në një grup kompleks të realitetit fizik, teknologjive, mediave digjitale dhe rrjeteve sociale. Në një botë të tillë, qytetarët përballen me një grup të ri sfidash dhe mundësish dhe jetojnë, veprojnë dhe bëjnë zgjedhje si qytetarë digjitalë. Metamorfozis pranon se qytetarët e sotëm, me gjithë kapacitetet e tyre të shumta, kanë nevojë për arsimim që do t'u ofrojë atyre një sërë shkathtësish thelbësore për t'u përballë me kompetencë me kompleksitetet e jetës moderne. Aktivitetet që janë në kuadër të këtij programi do të kontribuojnë për arritjen e qëllimeve të Agjendës Digjitale për Ballkanin Perëndimor të Komisionit Evropian, e ato janë: mbështetja e tranzicionit në rajon në lidhje me ekonominë digjitale dhe të ndjehen përfitimet e transformimit digjital, siç janë rritja më e madhe ekonomike, më shumë vende pune dhe shërbime më të mira.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 262144 bytes) in /home/meta2/webapps/metamorphosis2019/wp-includes/class-wp-object-cache.php on line 290

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 262144 bytes) in Unknown on line 0