Мени

Përgjegjësia shoqërore

Përgjegjësia shoqërore është qasja kryesore për t’i kushtuar vëmendje problemeve të qeverisjes. Kjo mundëson prezantim të drejtpërdrejtë të informatave në lidhje me interesat dhe prioritetet e qytetarëve drejtpërdrejt para zyrtarëve qeveritarë që kanë kapacitet dhe mandat për të vepruar dhe për ta bërë atë ndryshim. Ne besojmë se një qasje e tillë do të kontribuojë në mënyrë efikase për krijimin e autoriteteve që janë të orientuara nga qytetarët në të gjitha nivelet, të bazuar në parimet e qeverisjes së mirë.