Мени

Të drejtat e njeriut në internet

Deri në vitin 2023, Metamorfozis do të jetë udhëheqës i procesit të përfaqësimit të të drejtave të njeriut në internet, duke u ndihmuar komuniteteve të përballen me ndryshimet e mëdha që vijnë nga ndikimi gjithnjë e më i madh i teknologjive të reja (duke i përfshirë të dhënat e mëdha, inteligjencën artificiale, robotikën, nano-teknologjinë dhe gjenetikën). Metamorfozis do të përqendrohet në mbrojtjen e privatësisë dhe lirisë së shprehjes duke i forcuar kapacitetet e qytetarëve dhe të institucioneve (si dhe duke përgatitu grante) për një shoqëri digjitale. Kjo qasje do ta konfirmojë rolin e Fondacionit Metamorfozës si integrues dhe novator në Maqedoni dhe në Ballkan.